Hier vindt u (veelal Interline)programma's waarmee werkafspraken bekend kunnen worden gemaakt aan bijvoorbeeld huisartsengroepen. Stellingen, casusschetsen en achtergronden zijn meestal aparte bestanden, maar horen bij elkaar indien van hetzelfde programma (let op plaats en jaartal).