Op deze website vindt u vele in den lande gemaakte regionale (werk)afspraken tussen huisartsen en specialisten. U vindt ook materiaal waarmee deze afspraken geïmplementeerd kunnen worden, veelal via de Interline methodiek.

 

Home

Doel

Het doel van deze site is het bevorderen van het maken van regionale (werk)afspraken tussen huisartsen en specialisten en de implementatie daarvan. De site maakt het mogelijk elkaars materiaal hiervoor te gebruiken waardoor men veel sneller in de regio tot een resultaat kan komen. 

Regionale (Transmurale) Afspraken (RTA) zijn veelal gebaseerd op landelijke (NHG) standaarden, (bv. CBO) richtlijnen of landelijke Transmurale Afspraken (LTA, zie links). Kenmerk van de RTA is dat zij doorgesproken zijn met de regionale huisartsen en specialisten. 

Idealiter staat in de afspraak wat de huisarts zelf doet, wat de waarde en interpretatie is van aanvullend onderzoek, wanneer en waarom verwijzing zinvol is, wanneer terugverwijzing met welke controles door wie gewenst is, en welke logistieke weg gevolgd dient te worden. Er kunnen ook farmacotherapeutische afspraken in vastgelegd worden. 

 

Beheer

Deze website is financieel mogelijk gemaakt door de Federatie Medisch Coördinerende Centra (www.fmcc.nl). Het beheer van deze website wordt uitgevoerd door Marlou Wolters.

Bij de FMCC aangesloten MCC's kunnen zelf inloggen op deze website en werkafspraken toevoegen of oude versies verwijderen. Login onbekend? Neem dan contact op met het secretariaat van de FMCC via info@fmcc.nl.

Bij MCC's met een eigen website en een bij de verzamelsite passende editor worden de op de eigen site geplaatste werkafspraken automatisch ook in deze Verzamelsite geplaatst. Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen via Marlou Wolters.

Indien u niet zelf het materiaal plaatst, wordt u dringend verzocht implementatie- of nascholingsmateriaal wat voor deze website interessant is aan te leveren bij Marlou Wolters!