Zwangere Jehova getuigen (in revisie)

Algemeen

Dit protocol is samengesteld om de zorgverlener en de zwangere, indien er sprake is van een patiënt die Jehova getuige is, duidelijkheid te geven omtrent het te volgen beleid. De ratio hierachter is dat Jehovagetuigen welleswaar een even groot risico op een fluxus post partum hebben, maar dat, bij weigering van toediening van bloed(producten), hun kans op overlijden bij het optreden van een fluxus 133 maal hoger is dan in de reguliere populatie.


Open hier de werkafspraak Zwangere Jehova getuigen

Bron, samenstellers, revisiedatum

Samenstellers: Deze werkafspraak is samengesteld door andere partners in de zorgketen.
Contactpersoon: dr. R. Aardenburg, gynaecoloog Zuyderland MC (M. Zelis voor bestuur VSV)
Revisiedatum: mei 2019 (juni 2021 in revisie in afwachting van herziening)