Werkafspraken Infectieziektenbestrijding/MRSA/BRMO

Doelstelling

Ondersteuning arts-microbioloog aan huisarts

Ondersteuning deskundige infectiepreventie van het ziekenhuis aan de huisarts

Ondersteuning GGD aan de huisarts