Werkafspraak versturen scopieverslag

Voortaan zal de vakgroep MDL de aanvragend huisarts pas een scopieverslag sturen als ook de eventuele PA bij de MDL arts bekend is. De uitslagen komen dus mogelijk wat later, maar het is dan wel volledig. Indien geïndiceerd zal de MDL-arts ook een advies geven op basis van de PA-uitslag.
De 'time out' blijft als vanouds, dat wil zeggen: de patiënt krijgt ALTIJD een voorlopige uitslag van de verpleegkundige aansluitend aan de scopie. Als het de MDL-arts om wat voor reden dan ook verstandiger lijkt om de patiënt zelf nog te zien/bellen, plannen zij dat vanaf de scopie en zijn jullie ook geïnformeerd.

Met deze aangepaste werkwijze denken wij dat de communicatie structureel zal verbeteren rondom eerstelijns scopiën.