Vrijwilligersorg. De Brug

Algemeen

Vrijwilligersorganisatie De Brug levert informele vrijwillige thuiszorg en palliatieve terminale zorg aan mensen met een chronische aandoening of in de laatste fase van hun leven, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Voor ondersteuning in de laatste fase zijn er per direct vrijwilligers beschikbaar, zodat cliënten of mantelzorgers hun verhaal kwijt kunnen of daar waar nodig begeleid en ondersteund worden. De vrijwilliger kan ook bij de cliënt blijven zodat de mantelzorger even tijd voor iets anders heeft. De vrijwilligers worden geschoold en begeleid vanuit een professioneel team.

Verwijscriteria

Bij palliatieve hulpverlening.

Huisarts

Belt op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur naar 046-458 10 66 voor meer informatie of aanmelding. Belt u buiten deze uren dan verzoeken wij om de voicemail in te spreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.  

Documenten

De Brug VPTZ-folder (januari 2020)

Bron, samenstellers, revisiedatum

Bron: www.thcdebrug.nl
Samensteller: E. Knapen, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek
Revisiedatum: oktober 2021