TOPAT: Transmuraal Ondersteunend Palliatie Advies Team (v/h Palliatieve Consultatie Transmuraal Palliatief Adviesteam - T-PAT)

Algemeen

Bij problemen tijdens de behandeling van een palliatieve patiënt, kan een consultatie worden aangevraagd bij het TOPAT. De consultatie wordt uitgevoerd door arts consulenten en verpleegkundig specialisten palliatieve zorg werkzaam in de Westelijke Mijnstreek. De zorg wordt hierbij niet overgenomen.

Specialisten, specialisten Ouderengeneeskunde, huisartsen, arts-assistenten, huisartsen in opleiding, intra- en extramuraal werkende verpleegkundigen (verpleegkundigen overleggen voor consultatie altijd eerst met de behandelend arts): allen werkzaam in het verzorgingsgebied van Zuyderland Medisch Centrum Sittard–Geleen kunnen consulteren.

Telefoonnummers:

  • 088 - 459 80 08 (tijdens kantooruren)
  • 0900 7255486 (avond, nacht en weekend - landelijk opschaalnummer voor acute medische vragen).

Bereikbaarheid (overig):
Via Zorgdomeinverwijzing (eerste lijn)
Via EPD-order (tweede lijn)
Via e-mail: topat@zuyderland.nl

Verwijscriteria

  • Bij palliatieve hulpverlening.
  • Problemen bij (symptoom)behandeling, verpleging/verzorging en begeleiding.

Stroomdiagram

Bron, samenstellers, revisiedatum

Samenstellers: verpleegkundig consulent Oncologie/consulent palliatieve zorg E. van den Berken, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg E. Knapen
Revisiedatum:  april 2022