Terugverwijzen stabiele jonge patiƫnten in de leeftijd -18 jaar met ADHD

Algemeen

Samenwerking in de keten is belangrijk zeker ook voor jeugd onder 18 jaar, om de zorg doelmatig, samenhangend en beschikbaar te houden voor zoveel mogelijk patiënten.

Terugverwijzing naar de huisarts van stabiel ingestelde kinderen en jongeren met ADHD voor follow-up van stimulantiabehandeling binnen de huisartspraktijk maakt het mogelijk voor de specialistische GGZ om makkelijker te kunnen meedenken (zie werkafspraak “intercollegiaal consult Zuyderland GGz”) of zorg te bieden bij patiënten met een complexere zorgbehoefte SGGZ. 

Verwijscriteria

Vertrekpunt is in goed wederzijds overleg:
-    De wens van de patiënt om verder te gaan zonder specialistische begeleiding of behandeling.
-    De inschatting van SGGZ behandelaar dat patiënt deze stap zou kunnen maken: 
      •    Er is een voldoende stabiliteit bereikt. 
      •    Er is geen sprake van complex medicatiegebruik, het gaat om opvolging van ingestelde stimulantia: methylfenidaat of dexamfetamine.  
 

Huisarts

-    Is benaderd door SGGZ behandelaar met voornemen patiënt terug te verwijzen.
-    Moet zich voldoende bekwaam achten om - samen met de evt. POHGGZ - de betreffende patiënt verder op te volgen (cfr. richtlijnen in NHG standaard “adhd bij kinderen”).
-    Heeft te allen tijde het recht om het overnemen van begeleiding te weigeren.
-    Ontvangt een elektronisch verzonden overdrachtsbrief met actuele medicatie informatie en andere relevante gegevens.

Randvoorwaarden begeleiding door huisarts:
•    Toegankelijke consultatie (cfr. werkafspraak “intercollegiaal consult Zuyderland GGz”).
 

Patiƫnt

-    Heeft gesprek met SGGZ behandelaar over beëindiging SGGZ-traject en mogelijkheden medicatie-opvolgingstraject.
-    Maakt een afspraak voor follow-up bij de huisarts 3 maanden na laatste medicatiecontact bij de SGGZ.
 

Specialist

-    Neemt na bespreken met patiënt altijd telefonisch contact op met de huisarts om te overleggen en de mogelijkheden te bespreken.
-    Verstuurt elektronisch een overdrachtsbrief met actuele medicatie informatie en andere relevante gegevens, waarna dossier SGGZ wordt gesloten.

Revisiedatum

Deze werkafspraak is tot stand gekomen als aanvulling op de reeds bestaande werkafspraak rondom terugverwijzen van stabiele patiënten. Voorstel gedaan vanuit de samenwerking Meditta en Zuyderland GGZ, afdeling Kind&Adolescent, voorjaar 2019. 

Revisiedatum maart 2021