Subcutane Infuuszorg in de Palliatieve Fase WM

Subcutane infuuszorg in de Palliatieve fas WM

Sinds 1 juli 2019 is er een regionale transmurale afspraak over subcutane infuuszorg van kracht. 


Samenstellers, revisiedatum

Partners uit het Netwerk Palliatieve Zorg van thuiszorgorganisaties (IZT Limburg, Privazorg Maas & Heide, Zuyderland Thuiszorg, Vivantes Thuiszorg), mw. Adriënne de Brouwer en mw. Peggy Vromen namens de apothekers en dhr. Louis de Wolf namens de huisartsen en mw. Els Knapen, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg.

Controledatum: 11 september 2020

Revisiedatum: jul 2021