Sector Expertise De Zorggroep

Contactgegevens

Adres : Drie Decembersingel 46, 5921 AC Venlo

E-mail : clientsupport.expertise@dezorggroep.nl

Telefoonnummer : 088 – 610 19 64


Bij dit team kunt u terecht voor cliëntgerelateerde zaken. Denk hierbij aan:

  • Opname/aanmelden en ontslag
  • Medische gegevens
  • Cliëntgegevens
  • Eerste triage van (nieuwe) cliënten in de eerste lijn (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, ouderengeneeskunde, psychologie en diëtetiek)
  • Overige administratie zaken

De werkzaamheden worden verricht vanuit de drie revalidatielocaties van De Zorggroep:

  • Revalidatiecentrum Beukenhof, Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
  • Revalidatie Solidus, Heren van Tegelen 12a, 59 ME Tegelen
  • Zorghotel Roermond, Mgr. Driessenstraat 6, 6043 CV Roermond

E-mail : secretariaat.behandelteams@dezorggroep.nl

Telefoonnummer : 088 – 610 19 50


Bij dit team kunt u terecht voor vragen m.b.t. de behandeling. Dit team werkt ondersteunend aan de medici en paramedici van de sector Expertise van De Zorggroep.