Postmenopauzaal bloedverlies

Definitie

Bloeding in de postmenopauze
(later dan 1 jaar na de vaginale bloeding ten gevolge van fysiologische beïnvloeding van het endometrium door endogene ovariële hormonen).

Afkortingen

IUD: Intra Uterine Device
KCL: Klinisch Chemisch Laboratorium
SIS: Saline Infusion Sonohysterografie

Diagnostiek

Beleid huisarts

Expectatief Indien uitslag transvaginale echo:
o Geen intracavitaire afwijkingen.
o Dikte endometrium ≤ 4 mm.
Retour beleid afspreken Bij recidief

 

Behandeling huisarts

Couperen bloedverlies zonodig Eenmalig tot nadere diagnostiek
> Medroxyprogesteron: 1 dd 10mg 10 dagen Waarschuw voor forse onttrekkingsbloeding.
> Norethisteron 3dd 5mg 10 dagen; Idem.
> Sub 50 pil 4dd 5 dagen;  

 

Verwijsbeleid

(Her)verwijsindicatie
- Transvaginale echo uitslag:
  > Intracavitaire afwijkingen.
  > Dikte endometrium > 4 mm.
- Bloedverlies onvoldoende reagerend op therapie.
- Recidiverend menopauzaal bloedverlies.
- Stollingsafwijkingen.
- Bloedverlies bij hormonale substitutie in menopauze.

Verwijsprocedure
Digitaal verwijzen

Diagnostische opties gynaecoloog

Watercontrastecho (SIS).  Als transvaginale echo geen uitsluitsel geeft
Hysteroscopie  Als SIS onvoldoende informatie geeft.
Endometriumsampling
 
 Bij risico op endometriumcarcinoom
 Bij verdikt endometrium (> 4 mm).

 

Terugverwijzing naar huisarts

Na diagnostiek en beëindiging van eventuele behandeling.

Bron en samenstellers

Bronnen: NHG-standaard  M 28 2008; NVOG richtlijn 2003

Deze werkafspraak is samengesteld door G.M. van Goor en M.J.C.P. Hanssen (gynaecologen),  J. Veltman en G. Costello (huisartsen)

Versie: februari 2008, revisie december 2012