Oncologische revalidatie

Doelstelling

Algemeen beleid rond diagnostiek, behandeling en doorverwijzing met betrekking tot zorg van oncologische patiënten als er sprake is van zorgvragen tijdens of na de behandeling van kanker.

Verwijzen vanuit Medisch Specialisten VieCuri

 

Verwijzen vanuit huisartsen Cohesie

 

Indicatiestelling voor soort revalidatie

Enkelvoudige problematiek

 • Lastmeter <5
 • zorgvraag
 • bij twijfel bespreking in multidisciplinair overleg lastmeter (MDO-L): aanmelden intern via HiX of door huisarts voor revalidatie via ZorgDomein Adelante.
 • voor, tijdens of na curatieve of palliatieve behandeling
 • (bijvoorbeeld beperkte schouderfunctie bij een patiënte met borstkanker of enkel verwerkingsproblematiek)

Complexe problematiek met mogelijkheden voor medisch specialistische groepsrevalidatie.

 • oncologische hoofddiagnose
 • beperkingen/klachten in het functioneren op zowel fysiek, als emotioneel gebied, na een in opzet curatief medisch traject
 • kan deelnemen nadat de primaire behandelingen zijn afgerond en er een goede kans op herstel is
 • moet zich redelijk kunnen bewegen
 • conditie moet goed genoeg zijn om de fysieke module te kunnen volgen en aan het groepsprogramma te kunnen deelnemen
 • Lastmeter 5
 • voor, tijdens of na curatieve of palliatieve behandeling

Complexe problematiek

 • oncologische hoofddiagnose
 • klachten en symptomen dermate complex/ernstig zijn dat succesvolle deelname aan de enkelvoudige of meervoudige revalidatie in de weg staan en interdisciplinaire behandeling wenselijk wordt geacht
 • Lastmeter 5
 • er is nog geen goede balans gevonden in belasting en belastbaarheid, waardoor verminderde conditie, pijnklachten, stemmingsproblemen, depressie en/of angst belemmeren
 • vermoeidheid
 • hulpvraag ten aanzien van sociaal maatschappelijk functioneren: verwerking, deelname aan sociaal maatschappelijk verkeer, mantelzorg ondersteuning
 • ervaart weinig toekomstperspectief
 • meerdere gezondheidsproblemen
 • voor, tijdens of na curatieve of palliatieve behandeling

Verwijzen naar oncologische revalidatie

Extern: verwijzing via ZorgDomein 'oncologische revalidatie Adelante'.

Intern VieCuri: bij twijfel kan een patiënt aangemeld worden op het MDO-L via interne actie in HiX.

Enkelvoudige revalidatie

 • binnen VieCuri fysiotherapie, dietetiek en sportarts: Paramedische diensten 077 3206730 / 0478-522774  
 • buiten VieCuri eerste lijns ergotherapie, logopedie, fysiotherapie, maatschappelijk werk, psychologie en diëtiek. Opties beschikbaar via de website van netwerk IsoZzon of via de KNGF

Complexe problematiek met mogelijkheden voor medisch specialistische groepsrevalidatie

 • bij vragen kunt u contact opnemen de afdeling revalidatie, tel.nr.: 045 5283400 

 

MDO-L: multidisciplinair overleg lastmeter (MDOL)

Wat is de lastmeter

 • Lastmeter is een meetinstrument welke inzicht geeft van ernst van problemen op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied
 • door de lastmeter af te nemen en de problemen en de hulpvraag van de patiënt in zowel het curatieve als palliatieve traject te inventariseren
 • 1x per 2 weken vindt een MDO-L plaats binnen VieCuri

Participanten in MDO-L

 • oncologieverpleegkundige
 • revalidatiearts
 • psycholoog
 • maatschappelijk werker
 • diëtiste
 • fysiotherapeut

Verwijzing MDO-L

 • intern; via Hix, dmv een aanmeldformulier en invullen Lastmeter

http://www.lastmeter.nl/

Werkwijze oncologische revalidatie

Medisch specialistische oncologische groepsrevalidatie

Gedurende drie maanden werkt de patiënt in een groep van maximaal twaalf deelnemers aan verbetering van lichamelijk, emotioneel en sociaal functioneren.

 • 2x per week training bij Fit Focus in de Boekend. De patiënt oefent op eigen niveau onder begeleiding van een fysiotherapeut. Deze fysieke module bestaat uit individuele fitnesstraining, sport en spel in de groep, bewegen in het water en ontspanningsoefeningen. 
 • 1x per week in VieCuri een psycho-educatieve groepsbijeenkomst onder begeleiding van een gezondheidszorgpsycholoog. Hierin is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en krijgt de patiënt informatie over onderwerpen zoals hoe om te gaan met stress, angst en vermoeidheid, en zal er relevante informatie worden gegeven door een diëtiste, ergotherapeut en maatschappelijk werker. Tevens is er een partnerbijeenkomst. Samen met lotgenoten probeert de patiënt zo een nieuw evenwicht te vinden in de periode na de behandeling tegen kanker.

Medische specialistische complexe revalidatie

Ten gevolge van kanker en/of primaire behandeling hiervan, is er sprake van problematiek op meerdere domeinen, waarbij de revalidatiearts een interdisciplinaire behandeling indiceert

Waar meervoudige oncologische revalidatie zich richt op zorg nadat de oncologische behandeling afgesloten is en bedoeld is voor mensen die in opzet curatief behandeld zijn, kan complexe oncologische zorg zich óók richten op de palliatieve fase en al starten tijdens de primaire behandeling

 • multidisciplinair revalidatie programma van gemiddeld 3 maanden
 • individuele therapie
 • standaard zijn fysiotherapie, ergotherapie en medisch maatschappelijk werk betrokken, dit kan aangevuld worden met bijv. medische psychologie, logopedie en diëtiek
 • revalidatiebehandeling zal ca. 2 a 3 x per week plaats vinden, waarbij therapieën zo efficiënt mogelijk gepland worden.

Voorlichting patient

Bronnen, auteurs, revisiedatum

Bronnen: www.lastmeter.nl

Auteurs: E. Castermans, klinische psycholoog en M. Voorn, oncologisch fysiotherapeut

Revisiedatum: augustus 2021