Nazorgplan colorectaal kanker 70+

Doelstelling

Verbeteren van de kwaliteit en organisatie van de nazorg van de oudere patiënt met darmkanker om oversterfte in het 1e postoperatieve jaar te voorkomen.

Medisch Specialist

 • Een gestandaardiseerde overdracht, digitale vorm binnen 48 uur na ontslag met duidelijke vermelding voor nazorg 70+ patient met chirurgie bij colorectaal kanker.
 • Het informeren van de patiënt dat de patient contact op moet nemen met de huisarts voor nacontrole en beschikbaar stellen van inclusief foldermateriaal.
 • Beschikbaarheid van het oncologisch en geriatrisch team voor vragen vanuit de huisarts/SOGpraktijk en de patiënt.

Huisarts / Specialist Ouderengeneeskunde

 • Nazorg vanuit de huisartspraktijk (huisarts, assistent, POH of VS) / specialist ouderengeneeskunde (SOG) praktijk om herstel,- en gezondheidssituatie van de patiënt in week 2, 4 en 14 na ontslag in kaart te brengen.
  • Dit signaleringsinstrument kan als leidraad/handvat gebruikt worden en hoeft niet geretourneerd naar Medisch Specialist. 
 • Ondernemen van acties op geleide van bevindingen (evt met specialisten ziekenhuis)
  • beschikbaarheid van het oncologisch en geriatrisch team voor vragen vanuit de huisarts/SOGpraktijk en de patiënt.
   • Chirurgie en coloncare: 077-3205465
   • Geriatrie: 077-3205851

Patientenvoorlichting

Informatie vanuit VieCuri:

Geachte heer/mevrouw,

Met uw huisarts hebben we afgesproken dat uw huisarts, of een andere medewerker uit de praktijk, in de 2e, 4e en 14e week na ontslag uw herstel- en gezondheidssituatie inventariseert.

Dit is in het kader van het in Noord-Limburg afgesproken "Nazorgplan colorectaal kanker 70+".

Wij willen u vragen om hiervoor zelf contact op te nemen met uw huisarts. Hij is hiervan op de hoogte.   

- patienten krijgen MediMapp aangeboden voor informatie

 

Bronnen, auteurs en revisiedatum

Bronnen: CBS, Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ), www.ikcnet.nl

Auteurs: Dr. Vogelaar (jvogelaar@viecuri.nl), coloncare VieCuri (coloncare@viecuri.nl)

Revisiedatum: april 2023