Meekijkconsult Nefrologie

Algemeen

•    De meekijkconsulten zijn/worden ingericht voor nieuwe patiënten of een bekende patiënt met een nieuw probleem op het gebied van de Nefrologie
•    Geen spoed.
•    Het meekijkconsult wordt ingezet als de huisarts denkt dat een ziekenhuisbezoek mogelijk voorkomen kan worden of wenst dat de Nefroloog meedenkt over het behandeltraject. 
 

Aanvraagcriteria

 • Mild verhoogd risico:
  ACR 3-30 zonder verlaging eGFR
  eGFR 45-59 bij nl ACR
   
 • Matig verhoogd risico:
  ACR 3-30 en eGFR 45-59
  ACR <3 en eGFR 30-44
   
 • Sterk verhoogd risico:
  Chronische nierschade met fysieke beperkingen waardoor bezoek specialist een probleem is of een beperkte levensverwachting en/of uitgebreide co-morbiditeit.
  ACR >30
  ACR 3-30 en eGFR <44
  ACR <3 en eGFR <29
   
 • Stijgende albuminerie ondanks adequate behandeling bloeddruk.
 • Vragen over therapieresistente hypertensie (hypertensie die niet voldoende reageert op behandeling met drie of meer middelen).
 • Afwijkende laboratoriumuitslagen, wijzend op metabole complicaties.
 • Overweeg teleconsultatie voor behandeladviezen van patiënten die ondanks een verwijsindicatie een voorkeur hebben voor behandeling door de huisarts.
 • Voor patiënten die al in behandeling zijn bij de Nefroloog kan geen gebruik gemaakt worden van teleconsultatie.

Voorbereiding

Uitslag volgende bloedonderzoeken mee aanleveren; gemakkelijk aan te vragen in ZD via pakket: Meekijkconsult nefrologie.: 
•    AF (Alkalische fosf.)
•    AKR (Alb Kr ratio)
•    ALB (Albumine)
•    CA (Calcium)
•    CO2 (CO2 totaal)
•    HB (HB (+Indices))
•    K (Kalium)
•    KR (Kreatinine (+CKDEPI))
•    KRU (Kreat. U)
•    MALB (Micro albumine U)
•    NA (Natrium)
•    P (Fosfaat)
•    PTHR (Parathormoon nieuw)
•    TEUT (Tot.Eiw. U)
•    UR (Ureum)
•    USCR (Urine screening)
•    VD= (Vit.D (25-OH) nieuw)

Huisarts

 • Vraagt in Zorgdomein het meekijkconsult aan. Dit is in Zorgdomein te vinden onder: medisch specialistische zorg → interne geneeskunde → nefrologische aandoeningen → meekijkconsult.
 • Om de kwaliteit van het antwoord zo hoog mogelijk te maken, dient er een duidelijk vraagstelling te zijn, waarbij zoveel mogelijk relevante informatie in de verwijzing wordt vermeld.
 • Informeert patiënt hoe de procedure werkt en wanneer het volgende contact moment is.
 • Bespreekt met de patiënt het informed consent en vinkt in de Zorgdomein verwijzing aan dat de patiënt akkoord is met het opnemen van de patiëntengegevens uit het meekijkconsult in het EPD van de aanbieder.

Patiƫnt

 • Hoeft in eerste instantie niet naar het ziekenhuis.
 • Krijgt uitleg van de huisarts over de aanvraag van het meekijkconsult Nefrologie via Zorgdomein.
 • Geeft toestemming voor het opnemen van de patiëntgegevens uit het meekijkconsult in het EPD van de aanbieder.
 • Hoort van de huisarts hoe de terugkoppeling van het meekijkconsult gaat plaatsvinden.
 • Het meekijkconsult gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt.

Nefroloog

 • Geeft binnen 3 werkdagen antwoord op de gestelde vraag via Edifact.

Werkgroep

Huisartsen: Caroline Norg en Abdelkader Bennaghmouch
Internist-nefroloog LZR: Jeroen Huitema
Bestuurssecretaris Meditta: Twan Regli 
Projectleider LZR: Daphne de Bruijn