Medicatieoverdracht

Algemeen

Binnen de projectgroep medicatieoverdracht in de keten zijn de regionale werkafspraken over medicatieoverdracht in de Westelijke Mijnstreek per oktober 2020 vernieuwd.
Ter ondersteuning van de implementatie in de eigen organisatie is er een presentatie (ppt) beschikbaar.

Bron, samenstellers, revisiedatum

Bron:

  • Versie 1 geaccordeerd per juni 2014 binnen projectgroep medicatieoverdracht in de eerste lijn na overleg met ieders achterban.
  • Versie 2017: aangepast binnen de kerngroep medicatieoverdracht met toevoeging: patiënt vragen om toestemming inzage.

                                                                                                                                                                                                                              
Samenstellers: Werkgroep Regionale Transmurale Werkafspraken.                                                        

Revisiedatum: juni 2023