Luchtweginfecties volwassen FTTO

Behandelprotocol: luchtweginfecties volwassen 2017

Voor de pdf versie klik hier

Definitie pneumonie
Een pneumonie is een onderste luchtweginfectie met een gecompliceerd beloop (verhoogd risico is op sterfte of ziekenhuisopname). Hierbij zijn twee groepen te onderscheiden:
1. Patiënten met een waarschijnlijkheidsdiagnose pneumonie: acuut hoesten en kenmerken van ernstig ziek zijn óf matig ziekzijn met (een van de) volgende kenmerken: eenzijdige auscultatoire afwijkingen; CRP > 100 mg/l (tussen de 20 en de 100 mg/l is kliniek bepalend); infiltraat op X-thorax; een beloop >7 dagen met koorts en hoesten.
2. Patiënten met een andere risicofactor voor een gecompliceerd beloop (leeftijd < 3 maanden of > 75 jaar; aanwezigheid van relevante comorbiditeit; een gestoorde afweer).

Anamnese en lichamelijk onderzoek
Alarmsymptomen: ernstig ziek zijn (koorts, tachypneu en/of verwardheid of sufheid), ernstige dyspneu, hemoptoë, pijn vastzittend aan de ademhaling). Bij specifieke aanleiding tot vermoeden Legionella of Q-koorts: denk aan anamnese op specifieke verwekkers.

Aanvullende diagnostiek
  • CRP: bij matig zieke patiënten met enkele algemene en/of lokale ziekteverschijnselen.
  • X-thorax: Bij hoestklachten > 6 wkn, bij blijvende onzekerheid, bij geen of onvoldoende herstel, bij vermoeden van andere aandoeningen.
  • Overweeg aanvullende diagnostiek naar specifieke verwekkers bij uitblijven van herstel of bij vermoeden van een meldingsplichtige ziekte.
  • Indien mogelijk sputumkweek bij GOLD III en IV en recidiverende longaanval (>2 per jaar)

Evaluatie
Conform NHG-standaard.
Bij vermoeden pneumonie: CRB-65 score > 2 (=hoog risico) of bij niet pluis gevoel huisarts (klinisch ziek) herevalueren binnen 24-48 uur. Bij twijfel: overleg longarts.

FARMACOTHERAPIE

Ongecompliceerde LWI 

Antibiotica, hoestmiddelen en antihistaminica worden niet aanbevolen.

Keuze Antibiotica

  1. amoxicilline: 3 dd 750 mg # 5 dgn

Bij onvoldoende effect: doxycycline # 7 dgn. dag 1: 1 dd 200 mg, daarna dd 100 mg # 6 dgn
Bij overgevoeligheid: doxycycline # 7 dgn : dag 1: 1 dd 200 mg, daarna 1 dd 100 mg # 6 dgn
Bij overgevoeligheid tijdens zwangerschap/lactatieperiode: claritromycine 2 dd 500 mg # 7 dgn

  • Indien na 3 dgn start kuur AB geen verbetering: overleg 2e lijn.


Legionella
Bij verdenking Legionella en niet ernstig ziek sneltest inzetten en start doxycycline.
Indien legionella sneltest positief overleg met 2e lijn ongeacht kliniek.
Bij geen verbetering verwijs naar 2e lijn.
Bij ernstige Legionella verwijs naar 2e lijn.

  • Sneltest Legionella kan fout negatief zijn; het klinisch beeld is leidend.

Q-koorts

  1. doxycycline: 200 mg per dag (in 1 of 2 giften). # 2 wkn immuun competent of, # 3 wkn immuun gecompromitteerd


Aspiratiepneumonie en verdenking pneumonie na doorgemaakte klassieke influenza

  1. influenza amoxicilline/clavulaanzuur 3 dd 625 mg # 7 dgn

Bij nierfunctiestoornis (GFR<30). 2 dd 625 mg + 1 dd amoxicilline 500 mg # 7 dgn

Bronnen, Auteurs, revisiedatum

Bronnen: Achtergrond en overwegingen, FTTO luchtweginfecties volwassenen

Auteurs: S. Bouwman, K. Crijns, L. Jonkers, M. Frings, S. Nijssen, C. Pluk

Revisiedatum: eind 2021