Infectiebestrijding/MRSA/BRMO

Algemeen

Hoewel Nederlandse huisartsen terughoudend zijn met het voorschrijven van antibiotica, neemt de incidentie van antobioticaresistentie ook bij ons toe. Er zijn steeds meer mensen met bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Daarom is een werkafspraak infectiebestrijding opgesteld. 

Huisarts

MRSA protocol
Regionale werkafspraken volgen eind 2019

Instructie afnemen MRSA kweken
Regionale werkafspraken volgen eind 2019

Doelmatig voorschrijven antibiotica
Ingericht via MIJN.streekformularium (wordt jaarlijks gecheckt)

AB beleid bij kwetsbare ouderen
- Verenso-richtlijnen Lage luchtweginfecties ('18)
- IVM FTO-module (huisartsen en apothekers) Lage luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen ('19)
- Verenso richtlijnen Urineweginfecties ('18)
- IVM FTO-module (huisartsen en apothekers) Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen ('19)
 

Infectiepreventie en hygiƫnemaatregelen in de huisartsenpraktijk

Verspreiding van resistente bacteriën vormt een mogelijke bedreiging voor de patiëntveiligheid en kan plaatsvinden via over-en-weer-contacten tussen uzelf, uw medewerkers en uw patiënt. 
Als hygiëne- en infectiemaatregelen onvoldoende worden toegepast, verhoogt dat de kans op overdracht van resistente bacteriën. Handcontact is de belangrijkste bron van overdracht van bacteriën. Het toepassen van handhygiëne is heel belangrijk om deze overdracht te minimaliseren. 

5 momenten van handhygiëne
1. voor lichamelijk onderzoek van de patiënt
2. voor uitvoeren van schone procedures, zoals verzoring van diepe of vieze wonden of van een chirurgische ingreep
3. na contact met lichaamsvloeistoffen of uitscheidingsproducten
4. na lichamleijk onderzoek van de patiënt
5. na het aanraken van de omgeving van een besmette patiënt

Daarnaast is het logisch om na het dragen van handschoenen, na toiletgebruik, na niezen en snuiten en bij voedselbereiding uw handen te reinigen. 

Instructie wassen handen
De handen reinigt u door ze te wassen met water en zeep en goed af te drogen. Door de handen in te wrijven met een desinfecterend middel (handalcohol) desinfecteert u uw handen. Beide voldoen. Echter bij zichtbare verontreiniging moeten de handen altijd gewassen worden met water en zeep en grondig gedroogd met een wegwerphanddoekje (bij huisbezoek volstaat keukenrol). Zichtbaar vuil vermindert namelijk de werking van handalcohol en leidt niet tot afdoende desinfectie. 

Heeft u open wondjes aan de handen of huidbeschadiging? Dek deze af met een niet-vochtdoorlatende pleister of draag eventueel handschoenen. 
Zorg altijd dat uw nagels kort gekipt zijn en draag geen nagellak of kunstnagels. 

Kleding
- Draag bij voorkeur kleding met korte mouwen, zodat de onderarmen goed gereinigd/gedesinfracteerd kunnen worden
- Trek schone kleding aan na zichtbare verontreiniging
- Draag bij voorkeur geen sjaals, lange kettingen, horloges en ringen

Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Draag handschoenen bij kans op contact met lichaamsvloeistoffen en uitscheidingsproducten of materiaal die (mogelijk) besmet zijn
- Draag een wegwerpschort bij processen waarbij uw kleding in contact kan worden met lichaamsvloeistoffen, uitscheidingsproducten of materialen die (mogelijk) besmet zijn
- Draag een spatbril en niet-vochtdoorlatend mondneusmasker bij kans op spatten en spuiten (van uitscheidingsproducten)
- Gooi na gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen weg en reinig en/of desinfecteer daarna uw handen. Het gebruik van handschoenen vervangt handhygiëne niet!

Bron: RIVM:  link naar nieuwe richtlijn infectiepreventie

Arts-microbioloog

Geeft nadere toelichting aan de huisarts over kweekuitslagen.
Geeft advies over behandeling en testbeleid BRMO/MRSA.

Contactgegevens:
Bij vragen betreffende bovenstaande onderwerpen kan er via de telefooncentrale met de desbetreffende arts-microbioloog contact opgenomen worden: 088 - 459 7777 of via het telefoonnummer opgenomen in het smoelenboek MCC Omnes onder organisaties en prio-nummers. 

Deskundige infectiepreventie ziekenhuis

Geeft nadere toelichting op behandeling en geeft advies ten aanzien van dragerschap van BRMO/MRSA.
Geeft nadere toelichting op benodigde maatregelen voor bezoek BRMO/MRSA patiënten woonachtig in woon/zorgcentrum.
Geeft nadere toelichting op benodigde maatregelen voor huisbezoek BRMO/MRSA patiënt

Contactgegevens:
Bij vragen over bovenstaande onderwerpen kan er via de telefooncentrale met de desbetreffende deskundige infectiepreventie: 088 - 459 7777

GGD (artsen en verpleegkundigen)

Geeft antwoord op (algemene) vragen omtrent antibioticaresistentie beantwoorden.
Geeft adviezen omtrent te treffen maatregelen bij een persoon met een bijzonder resistent microorganisme (BRMO)
Geef adviezen over maatregelen bij uitbraken van BRMO zowel binnen als buiten een zorginstelling. Indien gewenst kan ook een bezoek gebracht worden aan een zorginstelling om mee te denken bij het in kaart brengen en beteugelen van de uitbraak. 
Verzorgen voor zorgprofessionals scholing omtrent antibioticaresistentie (op basis van beschikbaarheid). In onderling overleg bekijken ze of de scholing aan de wensen kan voldoen. 

Contactgegevens:
GGD Limburg-Noord (gemeente Echt-Susteren en noordelijker in Limburg): 088 - 1991245 van ma-do tussen 8.30 - 17.00 uur en vrijdag van 8.30 - 14.00 uur of via: infectieziekten@vrln.nl

GGD Zuid Limburg (gemeente Sittard-Geleen en zuiderlijker in Limburg): 088 - 8805075 of via meldingen.infectieziekten@ggdzl.nl.

Revisiedatum en samenstellers

Regionaal infectiepreventie en antibioticaresistentie netwerk LINK: E. de Bont, L. de Wolf. huisarts, S. Schoffeleers, Kwartiermaker LINK
Revisiedatum: november 2019