Hypertensie

Algemeen

De stedelijke afspraak Hypertensie is aangepast n.a.v. de nieuwe CVRM-richtlijnen 2019.

Consultatie

Voor vragen die beantwoord kunnen worden waarbij het niet nodig is dat de internist of cardioloog de patiënt ziet, kan gekozen worden voor telefonische of schriftelijke consultatie van de  vasculair internist. Huisarts ontvangt binnen drie werkdagen antwoord per telefoon of zorgmail. Indien mogelijk: maak gebruik van een Teleconsult via ZorgDomein.

Verwijzing

Indicaties voor verwijzing naar internist:

  1. Therapieresistente hypertensie: wanneer de tensie langer dan 6 maanden boven de 140 systolisch blijft ondanks gebruik van drie middelen uit het therapieschema van de document “Praktische handleiding bij de NHG-standaard CVRM (2019)” op pag. 14.
  2. Vermoeden van secundaire oorzaak hypertensie. Kans hierop is hoger bij jonge leeftijd < 40 jaar.
  3. Hypertensieve crisis.

 

Terugverwijzing

De internist verwijst terug naar de huisarts in geval:

  • De streefwaarde bereikt is (of een niet beter resultaat bereikt kan worden).
  • De oorzaak van een eventuele secundaire hypertensie is behandeld.
  • Een stabiele situatie is bereikt.

Informatieoverdracht bij verwijzing van de tweede naar de eerste lijn:

De huisarts ontvangt 2 weken na het laatste polibezoek een brief met alle diagnostische en therapeutische bevindingen (inclusief redenen om bepaalde medicamenten te stoppen / te geven).

Ook wordt vermeld hoe de internist bereikbaar is (seinnummer of e-mailadres) voor eventuele vragen.

Datum en auteurs

Herziene versie oktober 2019,

Stedelijke werkgroep CVRM van het Transmuraal Platform Amsterdam (TPA) in samenwerking met met Sanne van Wissen, vasculair-internist OLVG en Danny Cohn, vasculair-internist Amsterdam UMC.

Voor vragen neem contact op met de coördinator van de Stedelijke werkgroep CVRM.