Hyperlipidemie

Algemeen

De stedelijke afspraak hyperlipidemie is aangepast n.a.v. de nieuwe CVRM-richtlijnen 2019.

Consultatie

Voor vragen die beantwoord kunnen worden waarbij het niet nodig is dat de internist de patiënt ziet, kan gekozen worden voor telefonische of schriftelijke consultatie van de vasculair internist. Huisarts ontvangt binnen drie werkdagen antwoord per telefoon of zorgmail. Indien mogelijk: maak gebruik van een Teleconsult vasculaire geneeskunde via ZorgDomein.

 

 

 

Verwijzing

Overweeg verwijzing naar een vasculair internist indien:

  • De streefwaarden van het LDL-cholesterol bij patiënten met een zeer hoog risico en hoog risico op hart- en vaatziekte niet worden bereikt. Voor de streefwaarden van het  LDL-cholesterol zie Tabel 1 op pag. 8 in het document “Praktische handleiding bij de NHG-standaard CVRM (2019)”.
  • Bij herhaling gemeten triglyceriden > 5 ondanks maximale medicatie.
  • Bij herhaling gemeten triglyceriden > 5 ondanks maximale medicatie en een eerder doorgemaakte pancreatitis.
  • Verdenking familiaire hypercholesterolemie volgens de LEEFH-criteria. Zie LEEFH- Diagnosekaart.
  • Onacceptabele bijwerkingen van statines.

 

Terugverwijzing

De internist-vasculair geneeskundige verwijst terug naar de huisarts als:

  • De streefwaarde bereikt is (of geen beter resultaat bereikt kan worden).
  • De oorzaak van een eventuele secundaire hyperlipidemie is behandeld.
  • Een stabiele situatie is bereikt.

Informatieoverdracht bij verwijzing van de tweede naar de eerste lijn:

  • De huisarts ontvangt binnen 2 weken na het laatste polibezoek een brief met alle diagnostische en therapeutische bevindingen.
  • Bij een PCSK-9 remmer neemt de huisarts de herhaalreceptuur over.

Datum en auteurs

Herziene versie september 2019,

Stedelijke werkgroep CVRM van het Transmuraal Platform Amsterdam (TPA) in samenwerking met Danny Cohn, internist - vasculair geneeskundige Amsterdam UMC en Sanne van Wissen, internist-vasculair geneeskundige OLVG

Voor vragen neem contact op met de coördinator van de Stedelijke werkgroep CVRM.