Geriatrische tandarts: verwijzen

Verwijscriteria

Cliënt kan niet meer naar eigen tandarts wegens lichamelijke of mentale/cognitieve beperkingen en er bestaan vraagstukken rondom de mondfuncties.

Huisarts

Huisarts constateert (zelf of na aanwijzing door POH ouderenzorg, casemanager dementie, of wijkverpleegkundige) dat een geriatrisch mondconsult wenselijk is.
 

Zorgverlener

Zorgverlener stuurt met instemming van de huisarts en cliënt/naaste een beveiligde e-mail naar de geriatrische tandarts; (n.teeuwisse@zuyderland.nl) met daarin kort een beschrijving van de vraag en contactgegevens cliënt/mantelzorger.

Geriatrische tandarts

  1. Geriatrische tandarts neemt contact op met cliënt/mantelzorger voor een thuisconsult; of bezoek aan de voor rolstoel geschikte /tilliftpraktijk in Sittard en voert mondconsult uit,  evt met direct interventies en/of maakt vervolgafspraken.
  2. Geriatrische tandarts rapporteert via zorgmail aan huisarts de bevindingen, ondernomen interventies en/of eventuele vervolgafspraken.

Bron, samenstellers, revisiedatum

Bron: Inge Jochem

Datum eerste publicatie: 23 februari 2021

Datum deze versie: 23 februari 2021

Revisiedatum: februari 2022, jaarlijks reviseren, in overleg met Inge Jochem