FACT-team consultatie

Algemeen

Het consulteren van het FACT-team (Functie Assertive Community Treatment) en het actief terugverwijzen van chronisch-stabiele patiënten naar de Basiszorg/Basis generalistische zorg. Open hier het Organogram Zuyderland GGZ.

Verwijscriteria

 • Ernstige psychiatrische stoornis (meestal psychose)
 • Beperkingen in het sociaal functioneren
 • Chronisch verloop van de aandoening
 • Als gevolg daarvan vaak een langdurig contact met de GGZ
 • Zorgvragen op meerdere levensgebieden (wonen, werken, relaties, (zelf)zorg en financiën)
 • Zorgwekkende zorgmijders

Huisarts

 • Verwijst patiënt
 • Ontvangt intakebericht, jaarlijks voortgangsbericht en ontslagbericht van GGZ/FACT-team

Patiƫnt

 • Ontvangt na de intake hulp van het FACT-team in de betreffende regio
 • Wordt terugverwezen naar de 1e lijn als hij chronisch-stabiel is

GGZ/FACT-team

 • Verstuurt intakebericht, jaarlijks voortgangsbericht en ontslagbericht aan huisarts
 • Verwijst chronisch-stabiele patiënten terug naar de huisarts dan wel naar de generalistische Basis GGz chronisch als daar een indicatie voor is. 

Stroomdiagram

Open hier het Stroomdiagram Consulteren FACT-team en de toelichting inclusief telefoonnummers.

Bron, samenstellers, revisiedatum

Bron: Handboek FACT, Remmers van Veldhuizen e.a., 2008
Samenstellers: Expertisegroep Psychiatrie: huisarts W. Dominicus, huisarts P. Bergmans (MCC Omnes), psychiater A. de Bie, psychiater L. Vanhauwaert, psychiater G. Poddighe, psychiater M. Vromen, Manager GGZ J.J. Pirson (Meditta), unitmanager L. Nelissen (Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg), algemeen coördinator L. Crasborn (MCC Omnes)
Revisiedatum: augustus 2020 (versie van 2015 (met revisiedatum augustus 2017 is nog actueel))