Eerstelijns diagnostiek PAV

Deze werkafspraken gelden voor alle huisartsenpraktijken in de regio Midden-Limburg

Verwijscriteria

Verwijzing eerstelijns diagnostiek gecertificeerd vaatlab LZR
 
Aanvragen via Zorgdomein: Diagnostiek → Functieonderzoek → Diagnostiek: Enkel-Arm index met inspanningstest. 
 
Verwijscriteria:
 • Pijnklachten in de vorm van moeheid/stijfheid/krampen tijdens (trap)lopen.
 • Verdwijnen van klachten in rust/staken inspanning.
 • Snellere opwekking van klachten bij helling of snelheidsverhoging.
 • Geen pijnklachten in rust.
 • Niet comprimeerbare vaten.
   
NB: EAI-meting alleen verrichten in de huisartsenpraktijk bij patiënt gerelateerde omstandigheden waardoor een bezoek aan het vaatlab niet mogelijk is.
 
Exclusiecriteria eerstelijns diagnostiek PAV
 • Er tekenen zijn van acute ischemie.
 • Er sprake is van kritische ischemie met wonden/rustpijn.
 • Er sprake is van aanwezigheid comorbiditeiten die diagnostiek bemoeilijken (hartfalen, COPD, artrose).
 • De patiënt reeds onder behandeling is van de vaatchirurg.
 • Er sprake is van snelle progressie van klachten.
   
De exclusiecriteria zijn tevens de verwijscriteria voor specialistische zorg.
Indien van toepassing verwijs dan via ZorgDomein naar product: Medisch specialistische zorg → Heelkunde → Zorgaanbod voor arteriële aandoeningen.

Huisarts

 • Vraagt eerstelijns diagnostiek aan via ZorgDomein: Diagnostiek → Functieonderzoek → Diagnostiek: Enkel-Arm index met inspanningstest. 
 • Vermeld in de aanvraag relevante bevindingen uit de anamnese, lichamelijk onderzoek, voorgeschiedenis, risicofactoren en actuele medicatie.
 • Informeer de patiënt over:
  - noodzaak onderzoek,

  - geen fysiek contact vaatchirurg,
  - onderzoek gaat ten koste van eigen risico.
 • Ontvangt binnen 24 uur de uitslag van het onderzoek.
 • Bespreekt de uitslag met de patiënt. 
 • Start gediagnosticeerd PAV behandeling bestaande uit:

- trombocytenaggregatieremming, lipideverlaging en indien nodig bloeddruk behandeling (zie eQuse/ handleiding zorgpad PAV WM)

- verwijst de patiënt voor gesuperviseerde looptraining naar een fysiotherapeut aangesloten bij Chronisch zorgnet.

 • Verwijst bij ernstige afwijkingen de patiënt via ZD naar de vaatchirurg.

Patiƫnt

Ontvangt de volgende informatie:
 • Verwijzing naar het vaatlaboratorium voor een vaatonderzoek van de beenvaten.
 • Kledingadvies: draag gemakkelijke kleding.
 • De vaatchirurg beoordeelt de uitslag van het vaatonderzoek en stuurt de uitslag dezelfde dag naar de huisarts. De huisarts bespreekt de bevindingen met de patiënt.
 • Geen afspraak met de vaatchirurg zelf.
 • Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekeraar. Vraag dit vooraf na bij de zorgverzekeraar. Let ook op het eigen risico.

Vaatlaborant

 • Voert enkel-arm-indexmeting inclusief inspanningstest uit conform vigerend protocol.
 • Breidt het onderzoek uit met een teendrukmeting als:
  - patiënt bekend is met DM.
  - enkelvaten onsamendrukbaar zijn.
  - er sprake is van pathologische dopplersignalen van de armen beiderzijds.
  - indien gemeten waarden niet betrouwbaar zijn/overeenkomen met de gevonden dopplersignalen (onbetrouwbare bloeddrukken).
 • Zet de uitslag klaar voor accordering door de vaatchirurg.
 • Waarschuwt de vaatchirurg bij ernstige afwijkingen.

Specialist

 • Beoordeelt de uitslag.
 • Stuurt de uitslag binnen 24 uur naar de huisarts (edifactbericht).
 • Informeert de huisarts bij ernstige afwijkingen en adviseert verwijzing medisch specialistische zorg.

Stroomdiagram

Bron, auteur, revisiedatum

 
Bron: Zorgpad PAV Midden-Limburg
 
Auteur: Expertteam CVRM
 
Revisiedatum: 21-01-2023