Doorbelgrenzen

Algemeen

De doorbelgrens bepaalt wanneer de klinisch chemicus, na het bekend worden van de uitslag, telefonisch contact opneemt of laat opnemen met de aanvragende huisarts. De doorbelgrenzen zijn van toepassing op patiënten die nog niet met een dergelijke uitslag bij het laboratorium bekend zijn. De IC wordt alleen gebeld bij CK, Glucose, Hb, Kalium.

Huisarts (overzicht doorbelgrenzen)

Klinisch chemicus

De klinisch chemicus belt of laat bellen naar de aanvragende huisarts indien de uitslag van een bepaling daartoe aanleiding geeft.

Bron, samenstellers, revisiedatum

Bron: Via verschillende aanvragers van laboratoriumdiagnostiek
Samenstellers: klinisch chemicus Bernadette van Acker, in overleg met aanvragers laboratoriumdiagnostiek
Revisiedatum: april 2022