Diepveneuze trombose

Algemeen

Bij een verdenking van een Diepe veneuze trombose (DVT) verloopt aanmelding via ZorgDomein, en niet meer via telefonisch of schriftelijk overleg met de afdeling Dagverpleging. Via ZorgDomein kunt u 24/7 patiënten aanmelden, dus ook vanuit de HAP, zonder tevoren hierover overleg te hebben met een van ons dan wel de dagverpleging.

Een uitzondering hierop vormt de groep die verdacht wordt van een DVT en minder dan 4 weken geleden tegen Corona gevaccineerd is.
Hier is het advies om samen met de D dimeren een bloedbeeld inclusief een trombocytenaantal te bepalen. Is er dan sprake van een trombocytopenie (< 150) dan is het advies om de patiënt in te sturen naar de SEH of te overleggen met de dienstdoende internist. Er kan namelijk in deze groep sprake zijn van een VIPIT/VITT (Vaccine Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia/ Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia) of immuun trombocytopenie (ITP) na COVID-19-vaccinatie.

 

Verwijscriteria

Inclusiecriterium:
1.    De patiënt heeft een klinische verdenking op een ongecompliceerde DVT van de ONDERSTE extremiteit waarbij u gebruikt maakt van de klinische beslisregel zoals in de NHG standaard staat, eventueel in combinatie met een positieve d-dimeer test (waarbij als afkap de age-adjusted d-dimeer geldt: > 500 of bij leeftijd > 50: > 10 x de leeftijd).

Exclusiecriteria:

 1. Is er sprake van een verdenking op een DVT van de BOVENSTE extremiteit of een DVT met trombocytopenie minder dan 4 weken na vaccinatie, dan NIET verwijzen via deze zorgstraat, maar overleg met dienstdoende internist of insturen naar de SEH.
 2. Is er bijkomend verdenking op een longembolie, dan NIET verwijzen via zorgstraat maar direct overleg met dienstdoende longarts of internist.
 3. Bij twijfel tussen DVT dan wel erysipelas waarbij snelle diagnostiek en eventueel behandeling vereist is geldt hetzelfde: NIET via zorgstraat, maar overleg met dienstdoende internist. 

Alleen als uw patiënt voldoet aan inclusiecriterium 1. dan kunt u uw patiënt aanmelden via ZorgDomein: ga achtereenvolgens naar:
Interne geneeskunde -> vasculaire geneeskunde -> trombose-> verdenking ongecompliceerde DVT.
Als u deze aanklikt volgt verdere uitleg en instructies vanzelf, zowel voor u als voor uw patiënt.

Let op: stuur GEEN verwijzing naar onze polikliniek of naar de SEH, uw verwijzing komt alleen op de juiste plek (dagverpleging) terecht als u bovengenoemde volgorde aanklikt!

Zie de NHG-standaard Diepe veneuze trombose.

Huisarts

In het kort komt het erop neer dat u uw patiënt eenmalig therapeutisch laag moleculair gewicht heparine (LMWH) sc toedient (dosering 200 IE/kg met een maximum van 18.000 E) en de verwijzing doorstuurt. 
UITZONDERING: Is er sprake van een verdenking op een diepveneuze trombose bij een patiënt die minder dan 4 weken geleden gevaccineerd is tegen Corona en een trombocytopenie dan geen LMWH toedienen, maar overleggen met dienstdoende internist of verwijzen naar de SEH.

Na diagnostiek (controles, lab en echo) zullen wij de patiënt zien en in geval van DVT behandelen en vervolgcontroles afspreken. Uiteraard krijgt u dezelfde dag nog een brief van ons met de bevindingen, ook als er geen DVT is vastgesteld.

Patiƫnt

 • Uw patiënt zal de volgende ochtend gebeld worden door een medewerker van de dagverpleging en krijgt een tijdstip te horen waarop hij/zij zich kan melden. 
 • Meldt zich op afgesproken tijd bij Dagverpleging.

Dagverpleging/Assistent Interne geneeskunde

Dagverpleging

 • Regelt (meestal voor de volgende dag) een echo duplex en een labonderzoek
 • Belt de assistent Interne geneeskunde voor een beoordeling van de patiënt en voor de uitslagen


Patiënt heeft geen DVT:

 • En een lage verdenking (kliniek +D dimeer): patiënt wordt terugverwezen naar de eerste lijn
 • En wel een matige of hoge verdenking op DVT: patiënt komt na een week terug op de dagverpleging voor een tweede echo duplex en nazicht door Interne geneeskunde


Patiënt heeft wel DVT:

 • Dagverpleging: regelt steunkous
 • Assistent Interne geneeskunde:
  - licht Trombosedienst in en start met Sintrom en Fragmin (tot aan stabiele regulatie)
  - regelt 3 tot 6 maanden later een afspraak op de poli van Interne geneeskunde
 • Trombosedienst: leert patiënt Fragmin-spuitjes zetten

Bron, samenstellers, revisiedatum

Mariëlle Krekels, internist Zuyderland, 21 april 2021

Guy Mostard, internist-vasculair geneeskundige
g.mostard@zuyderland.nl
088-4597777 (sein 6588 op maandag t/m donderdag, poli interne locatie Geleen op vrijdag)

22 januari 2020