COPD assesment

Doelstelling

Vastleggen samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en longartsen in de regio Cohesie om goede en passende zorg voor COPD-patiënten op elkaar af te stemmen.

Diagnose

COPD en deelnemer aan het zorgprogramma integrale chronische zorg.

Verwijsindicaties

 • Diagnostische problemen
  • COPD op jonge leeftijd, arbitrair 50 jaar
  • Ernstige persisterende fysiologische beperking, FEV1 < 50%, pred of < 1,5 l absoluut
  • Verdenking op andere/bijkomende oorzaak van de klachten
  • Nooit gerookt en geen onderbehandeld astma
  • Ongewenst gewichtsverlies > 5%/mnd, > 10%/6 mnd, of BMI <21, VVMI ≤16 (m), ≤15 (vr) zonder andere verklaring
  • Verdenking hypoxemie: bijvoorbeeld perifere zuurstofsaturatie ≤92%, desaturatie bij inspanning > 3% of ≤90% absoluut
  • Differentiaal diagnostiek, aandeel COPD
 • Niet of onvoldoende bereiken van de behandeldoelen ondanks adequate therapie
  • Persisterend forse klachten en problemen kwaliteit van leven gerelateerd aan COPD (CCQ>2, MRC>3);
  • Ernstige persisterende fysiologische beperking, FEV1 <50% pred, of <1,5 l absoluut
  • Snel progressief beloop (toename dyspneu, afname inspanningsvermo-gen), ook bij stabiele FEV1
  • Progressief longfunctieverlies (bijvoorbeeld FEV1 > 150 ml/jaar) over meerdere jaren
  • Mogelijke indicatie voor zuurstofbehandeling
  • Mogelijke indicatie voor longrevalidatie
  • Matig tot ernstige adaptatieproblemen
  • Exacerbatie: ≥2 gedurende afgelopen jaar waarvoor orale steroïde
 • Wens van de patiënt

Logistiek

 1. Consultatie expertteam Astma/COPD door de huisarts via Zorgdossier (consultatiebrief expertteam Astma-COPD) of VitalHealth (kaderarts toevoegen aan zorgteam en consulteren).
 2. Advies expertteam Astma/COPD binnen 2 weken.
 3. Indien expertteam assessment adviseert: verwijzing door huisarts voor assessment COPD longarts. Huisarts blijft hoofdbehandelaar. Dit gebeurt via ZorgDomein: combinatieafspraak. De assistente controleert via email bij expertteam Astma/COPD of de verwijzing voor assessment bekend is. Patiënt ontvangt een afspraakdatum (binnen 2 weken) voor alle verschillende onderzoeken en een consult bij de longarts op één dag.

Bereikbaarheid en aanwezigheid

Het expertteam Astma/COPD is bereikbaar via email; expertteamastma-copd@cohesie.org

De polikliniek longartsen zijn tijdens kantooruren bereikbaar via 077-3205555

Rapportage

Het expertteam Astma/COPD beantwoordt de vraag en adviseert de huisarts in ZorgDossier en stuurt ook een (beveiligde) email aan de aanvrager. Bij een consultatie via VitalHealth ontvangt de huisarts het antwoord via VitalHealth.

De longarts deelt bevindingen en advies middels een brief met de huisarts <1 week (Edifact).

Werkwijze huisarts/expertteam

Consultatie-onderwerpen expertteam Astma/COPD: spirometrie, diagnostische problemen, niet behalen van behandeldoelen, behandeladvies. Het expertteam Astma/COPD beoordeelt de casus in Zorgdossier of VitalHealth en neemt, indien nodig, contact op met de huisarts.

Advies expertteam aan huisarts: diagnostiek/behandeling in huisartsenpraktijk, reguliere verwijzing of assessment COPD.

Werkwijze longarts

De longarts verricht anamnese, lichamelijk onderzoek en beoordeelt de uitgevoerde onderzoeken.

Longfunctieonderzoek:

 • Statische en dynamische longvolumina
 • Invloed van bronchusverwijdende medicatie
 • Bodyplethysmografie
 • Residubepaling
 • Diffusie capaciteit
 • Maximale inspiratoire en expiratoire monddruk
 • Zuurstofsaturatie

COPD-poli:

 • 6 min looptest
 • BODE VVMI
 • Dyspneu score

Röntgen:

 • X-thorax PA +li dwars

Advies longarts aan huisarts: behandeling in eerste lijn continueren met behandeladvies longarts, of verwijzing patiënt naar tweede lijn voor begeleiding.

Informatie en voorlichting patient

 1. De patiënt heeft toestemming gegeven voor de consultatie en voor het delen van de informatie met het expertteam Astma/COPD. De huisarts informeert de patiënt over het advies en eventuele verwijzing.
 2. Tijdens het consult met de longarts, aansluitend aan de onderzoeken, worden de resultaten besproken en wordt er informatie en advies aan de patiënt gegeven.

Financiering

Consultatie expertteam Astma/COPD valt binnen het zorgprogramma.

Het assessment wordt vanuit het zorgprogramma vergoed.

Bronnen, auteurs, revisiedatum

Bronnen: gebaseerd op de NHG-standaard COPD (2015) waarin de LTA verwerkt zijn en samenwerkingsafspraken binnen het zorgprogramma COPD (2016-2017)

Auteur: Cohesie Expertteam Astma/COPD

Revisiedatum: 1 januari 2022