Chronische hoest bij volwassenen (NIEUW)

Aanleiding, probleemstelling en doel

Probleemstelling

Hoesten is in de basis een fysiologisch mechanisme dat ertoe dient de luchtwegen schoon te houden en wordt gedefinieerd als het krachtig uitstoten van lucht mét keelgeluid.
Hoesten is echter ook een belangrijke reden om zich tot de huisarts te wenden; 10-38% van de consulten bij de huisarts betreffen hoestklachten. Chronische hoestklachten zijn een veel voorkomend probleem in de populatie, de prevalentie onder de bevolking bedraagt 12%. Het is voor de longarts de tweede reden van verwijzing, tot 40% van de nieuwe verwijzingen betreft “chronische hoest”.

Ten gevolge van de COVID-19 pandemie is er enerzijds een toename van het aantal mensen met hoestklachten maar tevens is er een vertraging opgetreden in de diagnostiek en behandeling van chronische hoest. Door middels werkafspraken de verwijsstromen beter te regelen hopen we onze achterstanden in de eerste en tweede lijns zorg sneller terug te brengen.

Doel werkafspraken chronische hoest

  • handvat voor huisarts bij hoestproblematiek
  • voorkomen vroegtijdige verwijzingen en E-consulten
  • verbetering van informatieoverdracht bij verwijzing naar tweede lijn en terugverwijzing
  • mogelijkheid voorafgaande aan het eerste poli bezoek al gericht vooronderzoek te plannen, zodat sneller een oplossing wordt gevonden voor patiënt
  • uniforme werkwijze in de anderhalve lijn

Flowchart en werkafspraak

Flowchart en bijlage bij de Transmurale Werkafspraken regio Westelijke en Oostelijke Mijnstreek: Chronische hoest bij volwassenen (PDF - versie 1 juli 2021).

Bron en revisiedatum

Bron: dr. B.L.P. Maesen en drs. M.G.H. Thijssen, afdeling Longziekten Zuyderland MC; prof. dr. J.W.M. Muris en drs. R.A. Fornaro, Kaderhuisartsen Oostelijke en Westelijke Mijnstreek.

Naar aanleiding van: WDH avond van 25 mei 2021 met als onderwerp COVID en hoesten.

Datum 1e publicatie: 17 augustus 2021 (zie ook OmNieuws, nr. 39 - augustus/september 2021)

Datum deze versie: 1 juli 2021

Revisiedatum: juli 2023