Borstcentrum Zuyd

Algemeen

Het Borstcentrum Zuyd is bedoeld voor diagnostiek en poliklinisch zorg aan patienten met (eenverdenking op) borstkanker. De radiodiagnostiek (beeldvorming) en de poliklinische zorg van chirurgie, plastische chirurgie, medische oncologie, radiotherapie en klinische genetica zijn fysiek en procesmatig geïntegreerd. In het centrum wordt intensief samengewerkt tussen de disciplines voor uitgebreide ondersteuning van de patiënt en gebruk gemaakt van de nieuwste technieken:
- sneldiagnostiek pathologie binnen 24 uur (zowel cytologie als immunohistologisch)
- 3D maamografie
- localisatie door jodiumzaadje
- combinatie-operaties van oncologisch chirurg en plastisch chirurg
- preoperatieve sneltest sentinelprocedure middels OSNA-procedure

Als uit het bvo Borstkanker een afwijking is geconstateerd, wordt de vrouw verwezen naar 'Borstcentrum Zuyd'. In principe wordt de foto opgevraagd, een aanvullende echo gemaakt en indien geïndiceerd wordt een punctie verricht. Tevens is er contact met de mammacare verpleegkundige en de mammachirurg. Soms is er twijfel bij de keuze tussen de mammapoli of mammografie als een vrouw het spreekuur bezoekt.

Verwijscriteria

Borstcentrum Zuyd: elke palpabele afwijking wordt naar Borstcentrum Zuyd verwezen.

U kunt in eerste instantie volstaan met een mammografie als de reden voor de aanvraag is:

  • Ongerustheid
  • Pijn zonder palpabele afwijking
  • Een belaste familie anamnese

Bij het volgen van deze richtlijn is er sprake van optimale diagnostiek en minimale wachttijd.

Graag wijzen wij u op het protocol, betreffende de verwijsstroom van patiënten met een BI-RADS 0 op basis van het Bevolkingsonderzoek borstkanker. Patiënten met een BI-RADS 0 hoeven niet te worden verwezen naar de mammapoli (combinatieafspraak radiologie en chirurgie), maar rechtstreeks naar de Medische Beeldvorming. Zie de informatie hiervoor onder categorie Medische Beeldvorming - Verwijzing BI-RADS 0.

Dat betreft dan wel een 2e lijnscentrum, rechtstreeks verbonden met de mammapoli. Wij attenderen er u graag op dat Mitralis daar niet onder valt. Dit is gebaseerd op de laatste NHG-standaard Borstkanker van 2016. U kunt bij vragen altijd contact opnemen met Borstcentrum Zuyd tel. 088 - 4591870.

Huisarts

- Verwijst patiënt via ZorgDomein: Heelkunde, mammapathologie.
- Er is een beknopte vragenlijst toegevoegd met onder andere het beslisschema van de NHG-standaard. 

- Bij complicaties bij systematische behandeling de patiënt verwijzen naar de SEH-Sittard-Geleen. Patiënten hebben tijden de periode van systematische behandeling een kaartje met daarop het teelfoonnummer ('Oncoline"), dat ze 7*24 uur kunnen bellen. 
 

Specialist

- De patiënt kan bij een verwijzing binnen twee werkdagen terecht.
- Indien geen biopt wordt afgenomen, dan krijgt de patiënt dezelfde dag de dignose. 
- Alle gebiopteerde patiënten worden multidiciplinair besproken. De meeste paiënten zullen binne 1 werkdag een diagnose ontvangen en binnen twee dagen een behandelvoorstel. 

- Operaties zijn geconcentreerd in Sittard-Geleen, inclusief dagverpleging of klinisch verblijf. 
- Systematische behandelingen (cytostatica, hormoonbehandelingen, immunotherapie) zijn geconcentreerd in Sittard-Geleen inclusief bijbhorende dagopname.
- Bij complicaties bij systematische behandeling de patiënt verwijzen naar de SEH-Sittard-Geleen. Patiënten hebben tijden de periode van systematische behandeling een kaartje met daarop het teelfoonnummer ('Oncoline"), dat ze 7*24 uur kunnen bellen. 

Contactpersonen

Yvonne Visser, Chirurg, voorzitter kernteam mamma 088 - 4597406
Mammacareverpleegkundige 088 - 4591820
Caroline van der Eijk, procesmanager oncologie 06 - 53575137

Revisiedatum

18 juli 2020