Atriumfibrilleren

Algemeen

De NHG standaard Atriumfibrilleren is bij deze afspraak van toepassing evenals de ECS Richtlijn.

Download het volledige document met de Stedelijke Transmurale Afspraak Atriumfibrilleren

Download hier het Stroomschema verwijs en terugverwijsafspraken atriumfibrilleren regio Amsterdam

Bekijk het overzicht Afkortingen cardiologie

 

Huisarts

Lichamelijk onderzoek: bloeddrukmeting (hypertensie), pols en auscultatie van het hart (souffle, polsdeficit), tekenen van hartfalen.

Diagnostiek: ECG of ambulante ritmeregistratie (Holter of eventrecorder) is vereist.

Lab: Hb, TSH, glucose, eGFR en K+. BNP of NT-pro BNP alleen bij vermoeden van hartfalen

CHA2DS2VASc t.b.v. bepalen antistollingsbeleid

Consultatie

 • (Directe) Echocardiografie: bij alle patiënten met atriumfibrilleren heeft aanvullend onderzoek naar structurele afwijkingen of kleplijden van het hart zin. Verwijs via ZorgDomein.
 • Bij vragen over antistolling, het starten van een NOAC of behandeling van rate control. Consultatie kan telefonisch, via ZorgDomein of het KIS.

 

Verwijzen

Spoed:

Wanneer patiënt hemodynamisch instabiel is of angineuze klachten heeft en na overleg bij patiënten met korter dan 48 uur klachten. Cardioversie is dan veelal mogelijk.

Regulier:

 • AF duur >48 uur
 • Keuze voor DOAC, tenzij via consultatie reeds afgestemd
 • Ventrikelfrequente < 50/min zonder frequentie verlagende middelen.
 • Persisterende klachten ondanks adequate ventrikelfrequentie
 • Onvoldoende daling van de ventrikelfrequentie ondanks gebruik van frequentie verlagende middelen
 • Vermoeden van een hartklepafwijking en/of hartfalen; voor echocardiografie
 • Aanwezigheid van het Wolff-Parkinson-White syndroom of aanwezigheid van plotse hartdood in de familie
 • Paroxismaal Atriumfibrilleren, wanneer de patiënt therapie wenst ter vermindering van het aantal aanvallen

Terugverwijzen

 • Stabiele patiënten met rate control na 6 maanden
 • Patiënten met stabiel sinusritme zonder antiaritmica na zes maanden

 

Datum en auteurs

Versie 23 augustus 2021, namens de Stedelijke werkgroep CVRM van het Transmuraal Platform Amsterdam (TPA)

D. Koetsier (ROHA) & J. de Jong (OLVG)

Voor vragen neem contact op met M. Maier, coördinator van de Stedelijke werkgroep CVRM.