Angstoornissen FTTO

Behandelprotocol angststoornissen FTTO 2016

voor pdf versie klik hier
 
Angststoonissen:
•   Gegeneraliseerde angststoornis
•   Paniekstoornis
•   Sociale angststoornis
•   Obsessief compulsieve stoornis (OCS)
•   Post traumatische stress syndroom (PTSS)
 
Denk aan een angststoornis bij:
•   frequent spreekuurbezoek voor wisselende klachten;
•   aanhoudende aspecifieke klachten, zoals gespannenheid, prikkelbaarheid, labiliteit, concentratieproblemen, lusteloosheid of slaapproblemen;
•   'hyperventilatie'-klachten;
•   aanhoudende functionele lichamelijke klachten;
•   verzoek om slaapmiddelen of kalmerende middelen;
•   alcohol- of drugsproblemen;
•   depressie.
 
Overige opmerkingen
•   Herhaalreceptuur dient regelmatig beoordeeld te worden door de behandelaar.
•   Bepaal bloedspiegel i.v.m. werkzaamheid en veiligheid.
•   Gedragstherapie heeft een belangrijke plaats bij de behandeling van angststoornissen. In deze farmacotherapeutische afspraken wordt hier niet verder op ingegaan.
•   PTSS is niet in deze farmacotherapieafspraak opgenomen. Verwijzing naar de 2e lijn is geïndiceerd.
 
FARMACOTHERAPIEAFSPRAKEN angststoornissen
behandelingsplan therapie
 
Stap 1:   SSRI's
1. citalopram 
 • week 1:   1 dd 10 mg
 • vanaf week 2:   1 dd 20 mg
 • verhoog de dagdosis tot max. 40 mg; ouderen max. 20 mg 
   of
1. escitalopram:
 • 1 dd 5 mg (max. 20 mg); ouderen max.10 mg
2. sertraline:    
 • week 1:   1 dd 50 mg
 • vanaf week 2:   verhoog de dagdosis met 50 mg tot max 200 mg per dag
3 venlafaxine met vertraagde afgifte  
 • week 1:   1 dd 37,5 mg
 • vanaf  week 2:   zo nodig verhogen tot 75 mg tot max. 375 mg per dag
notabene:
-   Let op: QT tijd verlenging
-   na 2 tot 4 weken is effect te verwachten. Tot 6 weken middel proberen.
-   bij switchen > zie Switchwiki, bij twijfel ziekenhuisapotheker bellen
Comedicatie                   
•   Bij lichamelijke klachten overweeg bisoprolol 1,25 – 5 mg
•   Benzodiazepines zijn kortdurend (2-4 weken) te overwegen:
 • bij in tijdsduur “te overziene” angst
 • ter overbrugging bij opstarten SSRI
 • indien teveel bijwerkingen van antidepressiva evt. langdurig te gebruiken
Keuze bij een paniekstoornis: alprazolam: start met 1-3 dd 0,25-0,5 mg
Keuze bij een overige angststoornis: oxazepam start met 1-3 dd 10 mg

notabene:
-   Let op zelfmedicatie b.v. St. Janskruid i.v.m. interacties
-   Combinaties vermijden
-   Bij voldoende effect behandelen 6-12 maanden
-   Bij onvoldoende effect na 3 weken dosis verhogen
-   Bij onvoldoende effect na 6-12 weken wisselen van middel
-   Bij onvoldoende effect of bij dosering >100 mg overweeg spiegelbepaling    

Stap 2:   Tricyblische antidepressiva

1. clomipramine
   •   bij angst:   1 dd 25 mg (max. 200 mg)
   •   bij OCS:   2-3 dd 25 mg (max. 225 mg)

notabene:
-   Bij start therapie overleg met 2e lijn
-   Bij OCS; 6-12 maanden
 
Stap 3:   In geval van ernstig lijden, falen van therapie, zwangerschap en PTSS verwijzen naar 2e lijn. 

Bronnen, auteurs, revisiedatum

Bronnen: achtergronden en overwegingen, FTTO angststoornissen 2016

Auteurs: G. Flapper, ziekenhuisapotheker i.o., A. Haenen, Huisarts, S. Hermelijn, Apotheker, K. ter Horst, psychiater, P. Janssen, ziekenhuisapotheker, L. Knapen, ziekenhuisapotheker i.o., A. Schuivens, huisarts. 

Revisiedatum: eind 2021