Acute CVA

Doelstelling

De acute CVA zorg is aan veel veranderingen onderhevig. Vooral door de positieve resultaten uit de MR CLEAN studie wordt het proces van doorverwijzen complexer. De volgende afspraken voor de regio, in samenwerking met het MUMC als IAT centrum willen we graag onder uw aandacht brengen.

Kernpunten acute CVA zorg voor huisartsen/triagisten HAP

 • Een positieve FAST-test (face, arm, speech, time) geeft een reële verdenking op een beroerte. Ook bij een negatieve FAST –test kan op basis van andere symptomen een verdenking op een beroerte bestaan.
 • Men kan vragen naar plotselinge visusstoornissen, coördinatiestoornissen en het optreden van acute hoofdpijn.
 • Vraag bij iedere patiënt met een verdenking op een beroerte naar het tijdstip van het ontstaan van de klachten. Indien dit onbekend is, vraag naar het tijdstip van last seen well.
 • Iedere patiënt met een verdenking op een beroerte waarbij de klachten <24 uur geleden zijn ontstaan (of <24h last seen well) wordt met ambulance (A1) naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis ingestuurd. Dit mag bij een reële verdenking zonder fysieke beoordeling van de huisarts vooraf.
  • Binnen  4,5 uur na ontstaan van de symptomen komen patiënten in aanmerking voor intraveneuze trombolyse (IVT).
  • Binnen 6 uur na ontstaan van de symptomen komen patiënten in aanmerking voor reguliere intra-arteriële therapie (IAT).
  • Patiënten met klachten ontstaan tussen de 6 en 24 uur kunnen op basis van bepaalde kenmerken (ernst van de uitval, radiologische kenmerken van kleine infarctkern en grote penumbra (te redden hersenweefsel)) ook in aanmerking komen voor reguliere IAT.
  • De overige patiënten met klachten ontstaan tussen de 6 en 24 uur kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de MR CLEAN LATE, een wetenschappelijk onderzoek dat de effectiviteit van IAT tussen 6 en 24h onderzoekt.
  • Ook geringe klachten of ‘bijtrekkende’ klachten worden met spoed beoordeeld. Indien de klachten geheel hersteld zijn, is er sprake van een TIA. Bij een TIA overleggen met de neuroloog, voor bepaling indicatie TIA poli, of toch indicatie voor SEH bezoek. Starten met ascal en clopidogrel volgens de regel van 3. 
 • De afweging of er contra-indicaties zijn voor behandeling met IVT/IAT wordt in het ziekenhuis gemaakt. 
  • Er is geen bovengrens qua leeftijd, de ondergrens voor behandeling is 16 jaar.
  • Het gebruik van orale antistolling en DOACs is geen absolute contra-indicatie. Hiervoor zal op de SEH gericht verder labonderzoek worden verricht. 

Medicatie: de regel van 3

Bronnen, Auteurs, revisiedatum

Auteurs: focusgroep CVA van Netwerk Acute Zorg Limburg (o.a. P. van Limpt en T. van der Heijden)

Revisiedatum: November 2022