Aanvraagformulieren en informatie laboratoriumonderzoek

Doelstelling

Het aanvragen van laboratoriumonderzoek.

Aanvraagformulieren

Klik hier voor het aanvraagformulier KCHL en Klinische Farmacie (let op, u wordt naar de VieCuri website verwezen).

 

Referentiewaardes klinisch farmaceutische bepalingen

Klik hier voor de klinisch farmaceutische bepalingen (let op, u wordt naar de VieCuri website verwezen).

TDM/Toxicologie

TDM
Het analyseren van geneesmiddelen in bloed of andere lichaamsvloeistoffen (Therapeutic Drug Monitoring) is van belang voor het optimaliseren van geneesmiddelen. Hiermee is doelmatige veilige farmacotherapie mogelijk. Makkelijk voor de aanvrager en veilig voor de patiënt.

Toxicologie
Het laboratorium beschikt over moderne apparatuur om snel een identificatie van ingenomen middelen uit te voeren en tevens een schatting te geven van de concentratie in het bloed. In de loop der jaren is in eigen beheer een analytisch systeem ontwikkeld als hulpmiddel bij het oplossen van toxicologische vraagstellingen. Met behulp hiervan kan binnen enkele uren een uitspraak worden gedaan over de aan- of afwezigheid van geneesmiddelen.

Toxicologisch bepalingen behalve Drugs of Abuse (DAO in urine) en paracetamol worden uitsluitend in overleg met de dienstdoende apotheker uitgevoerd.

Bronnen, auteurs, revisiedatum

Bronnen: https://www.viecuri.nl/voor-professionals/klinisch-farmaceutisch-laboratorium/

Auteurs: B. Lichteveld

Revisiedatum: 1 februari 2022