Aanvraagformulier en kleurenkaart Laboratoriumonderzoek

Algemeen

Voor praktijken die Cyberlab gebruiken: de papieren formulieren kunt u niet meer bestellen.
Wilt u graag een papieren versie, print dan hier het formulier

Print hier de kleurenkaart.

 

Belangrijk!

Het is belangrijk dat u het formulier uitgeprint aan de patiënt meegeeft.

Het is voor de medewerkers van de bloedafname in het ziekenhuis niet werkbaar om formulieren op een andere manier (mededeling 'het staat toch in de computer' of via de smart phone van de patiënt) te verwerken.

•    Op een telefoon is het vaak slecht leesbaar.
•    Is een order niet doorgestuurd, dan kunnen ze deze niet snel of helemaal niet terug zoeken.
•    Staat er ordercommentaar bij dan kunnen ze deze niet zien.
•    De tijd die ze met een patiënt bezig zijn, is veel langer dan ingepland. Zo lopen de wachttijden op.
•    Het is niet patiëntvriendelijk om de mensen weg te moeten sturen omdat ze geen formulier bij zich hebben.

Wilt u hiermee s.v.p. rekening houden en de patiënten papieren aanvragen meegeven.

Bron/copyright: ©Zuyderland/MCC Omnes, december 2020

Datum eerste publicatie: 26 april 2018

Deze versie: 2041201

Revisiedatum

Opmerking: deze documenten zijn ook te vinden in het tabblad Assistentes/Laboratorium