Medicatieoverdracht 3: opname ziekenhuis

Doel van de afspraak

Deze afspraak beschrijft de rollen en werkwijze bij een opname in het ziekenhuis vanuit de thuissituatie. Hierbij is ook de openbaar apotheker betrokken als de patiënt medicatie gebruikt.

Algemene informatie

Deze werkafspraak is onderdeel van een serie werkafspraken. In de inleiding/toelichting (deel 0 in deze app) is meer algemene informatie beschikbaar.

 

Het kwaliteitsniveau van het AMO is afhankelijk van het bijhouden en opschonen van de gegevens in het medicatiedossier en verifiëren van de gegevens met de patiënt (klasse A, B, of C). Afhankelijk van het HIS en de AIS vindt bij wijziging in de medicatie de overdracht naar de OA als volgt plaats:

 

1. elektronische koppeling tussen HIS en AIS: beiden hebben toegang tot hetzelfde AMO.

De medicatiehistorie is voor beiden altijd actueel te raadplegen als de patiënt gebruik maakt van zijn  “huisapotheek” of van apotheken waar een koppeling mee is. De OA organiseert dat er toestemming is van de patiënt om de AMO in te zien en dat er Opt-in is voor het LSP.

 

2. geen koppeling tussen HIS en AIS: beiden beheren een eigen AMO.

De arts kan alleen over hetzelfde AMO beschikken indien de patiënt een actuele uitdraai ophaalt in de “huisapotheek” en meeneemt naar het consult van de huisarts.

 

3. elektronisch (recept)berichten verkeer mogelijk tussen HIS en AIS: beiden beheren een eigen AMO.

De arts kan alleen over hetzelfde AMO beschikken indien de patiënt een actuele uitdraai ophaalt in de “huisapotheek” en meeneemt naar het consult van de huisarts.

Werkkaart

Toelichting

Handelingen vooraf in de eerste lijn (indien mogelijk)

 

Huisarts:

 • Actuele medicatie in verwijsbrief naar het ziekenhuis vermelden (bij voorkeur in afstemming met openbaar apotheker)
 • Patiënt instrueren om opt-in te realiseren en anders AMO mee te nemen

 

Patiënt met eventuele mantelzorger:

 • Opt-in realiseren bij alle zorginstellingen waar medicatie gehaald wordt. Zie VZVZ folder
 • Indien medicatie door thuiszorg of verzorgingshuis verstrekt wordt: kopie toedienlijst opvragen
 • Indien medicatie in eigen beheer: samen met openbaar apotheker AMO actualiseren en kopie AMO opvragen
 • Geactualiseerd AMO meenemen bij elk ziekenhuisbezoek
 • Indien een eigen electronisch medicatiedossier in gebruik, deze voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek actualiseren en informatie beschikbaar stellen voor ziekenhuis
 • AMO, actuele toedienlijst of handgeschreven lijst en alle actieve thuismedicatie verzamelen voor bezoek aan ziekenhuis

 

Openbaar apotheker of poliklinische apotheker:

 • Patiënt adviseren om opt-in af te geven
 • AMO actualiseren (kwaliteitsniveau B, indien verificatie mogelijk is kwaliteitsaanduiding A)
 • Aanleveren van AMO per fax (indien hier om gevraagd wordt vanuit het ziekenhuis)
 • Bij ontbrekend AMO en SPOED belt het ziekenhuis naar de openbaar apotheker: in dat geval maakt die het AMO (niveau B/C) binnen 15 minuten beschikbaar

 

Thuiszorg/mantelzorger/verzorgingshuis:

 • Aanleveren van een bruikbare actuele medicatielijst aan patiënt ten behoeve van ziekenhuisbezoek, bijvoorbeeld een toedienlijst, een AMO, een electronisch beschikbare lijst of een handgeschreven lijst

 

 

Communicatie

Tussen openbaar apotheker/poliklinisch apotheker en ziekenhuisapotheker:

 • Er wordt gebruik gemaakt van het LSP, tenzij dit niet mogelijk is (omdat de kwaliteit onvoldoende is of opt-in ontbreekt)
 • De openbaar apotheker noteert bijzonderheden/onduidelijkheden op het AMO (dit kan ook telefonisch)
 • De openbaar apotheker koppelt spoedig terug aan de  ziekenhuisapotheker in geval van opvragen van een AMO van een patiënt die niet ingeschreven staat bij de openbaar apotheker. Dit kan middels fax of telefonisch.

 

Tussen ziekenhuisapotheker en openbaar apotheker/poliklinische apotheker:

 • In geval van medicatieverificatie bij opname in het ziekenhuis wordt het nieuw verkregen AMO aan de openbaar apotheker teruggekoppeld. Dit gebeurt bij voorkeur bij het ontslag uit het ziekenhuis.

 

Tussen openbaar apothekers/poliklinische apothekers/spoedapothekers:

Apothekers informeren elkaar via het LSP of per fax indien een patiënt medicatie haalt bij een andere dan de eigen huisapotheek.

Kengetallen

In elke werkafspraak worden mogelijke kengetallen afgesproken die een rol kunnen spelen bij de evaluatie van de implementatie van de werkafspraken. Deze worden bij voorkeur jaarlijks (in een regionale meetweek) verzameld en vergeleken.

 

Voor deze werkafspraak zijn mogelijke kengetallen:

 • Percentage geplande chirurgische patiënten met verificatie
 • Percentage geplande/acute patiënten met verificatie
 • Aantal verificaties die zijn uitgevoerd/ aantal verstrekte AMOs aan voorschrijver
 • Aantal succesvolle opvragingen via LSP
 • Aantal opvragingen via FAX

Bronvermelding

 1. Landelijke richtlijn medicatieoverdracht
 2. Regionale richtlijn medicatieoverdracht regio Haaglanden

Samengesteld door

Deze tekst is vastgesteld in december 2017 door de werkgroep Medicatieoverdracht.

 

Leden van de werkgroep Medicatieoverdracht

 

Sharon Bontenbal (Apotheek Haagse Ziekenhuizen)

Liesbeth Bosma (Hagaziekenhuis)

Edmé Meuwese (HMC)

Roelf-Jan Dijkhuizen (Mediq)

Inge Stollman (EFDH)

 

Voor vragen en opmerkingen over deze werkafspraak kunt u contact opnemen met Rolien de Jong, projectleider bij Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Meer informatie

Zie ook de werkafspraak “Medicatieoverdracht toelichting” in deze app.
De complete tekst van werkafspraak 3 kan worden ingezien en geprint door hier te klikken.

Meer informatie over het Netwerk Medicatieoverdracht staat op de website van Stichting Transmurale Zorg.