Medicatieoverdracht 2: consult 1e lijn

Doel van de afspraak

Deze afspraak beschrijft de rollen en werkwijze bij een consult van een patiënt bij de huisarts. Hierbij is ook de openbaar apotheker betrokken als de patiënt medicatie gebruikt.

Algemene informatie

Deze werkafspraak is onderdeel van een serie werkafspraken. In de inleiding/toelichting (deel 0 in deze app) is meer algemene informatie beschikbaar.

 

Het kwaliteitsniveau van het AMO is afhankelijk van het bijhouden en opschonen van de gegevens in het medicatiedossier en verifiëren van de gegevens met de patiënt (klasse A, B, of C). Afhankelijk van het HIS en de AIS vindt bij wijziging in de medicatie de overdracht naar de OA als volgt plaats:

 1. elektronische koppeling tussen HIS en AIS: beiden hebben toegang tot hetzelfde AMO.
  De medicatiehistorie is voor beiden altijd actueel te raadplegen als de patiënt gebruik maakt van zijn  “huisapotheek” of van apotheken waar een koppeling mee is. De OA organiseert dat er toestemming is van de patiënt om de AMO in te zien en dat er Opt-in is voor het LSP.
 2. geen koppeling tussen HIS en AIS: beiden beheren een eigen AMO.
  De arts kan alleen over hetzelfde AMO beschikken indien de patiënt een actuele uitdraai ophaalt in de “huisapotheek” en meeneemt naar het consult van de huisarts.
 3. elektronisch (recept)berichten verkeer mogelijk tussen HIS en AIS: beiden beheren een eigen AMO.
  De arts kan alleen over hetzelfde AMO beschikken indien de patiënt een actuele uitdraai ophaalt in de “huisapotheek” en meeneemt naar het consult van de huisarts.

Werkkaart

Toelichting

Toelichting op de werkwijze

Werkkaart 1: Medicatieoverdracht bij thuiswonende met indicatie voor medicatiebegeleiding

 

Toestemming

 

Bij patiënten die thuis wonen en gebruik maken van thuiszorg, gaat er regelmatig een begeleider mee naar een artsenbezoek. Het is belangrijk dat deze vertegenwoordigers op de hoogte zijn van hun taak en verantwoordelijkheid bij de medicatieoverdracht. De patiënt moet de vertegenwoordiger ook toestemming geven om namens hem/haar gegevens over zorg te ontvangen en bijvoorbeeld medicatie op te halen.

Verstrekken AMO en toedienlijst door OA

Het AMO wordt in tweevoud verstrekt en is voorzien van een datum en een paraaf van de apotheker of een door de apotheker aangesteld bevoegd persoon. Verder wordt er een toedienlijst verstrekt bij elke levering van de medicatie.

De OA neemt bij wijzigingen in het GDS contact op met de verpleging of thuiszorg/vertegenwoordiging over het aanpassen van de huidige medicatie door de apotheker.

De OA stuurt zo spoedig mogelijk een nieuw AMO (in tweevoud), toedienlijst. Dit gebeurt in elk geval binnen 24 uur.

 

Communicatie van wijzigingen

 

Tussen huisarts en openbaar apotheker

Wijzigingen en/of recepten worden gestuurd naar de apotheek of afgegeven in de apotheek (tenzij er een digitale koppeling is)

 

Indien er meerdere personen betrokken zijn bij de begeleiding van de patiënt zorgt diegene die bij het gesprek als wettelijk vertegenwoordiger aanwezig is dat de andere betrokkenen ook geïnformeerd worden.

Kengetallen

In elke werkafspraak medicatieoverdracht worden mogelijke kengetallen afgesproken die een rol kunnen spelen bij de evaluatie van de implementatie van de werkafspraken. Deze worden bij voorkeur jaarlijks (in een regionale meetweek) verzameld en vergeleken.

 

Voor deze werkafspraak is een mogelijk kengetal:

Voor OA/PA: aantal verstrekte AMO’s per maand of aantal verificaties per maand
Voor huisarts: percentage consulten of visites waarbij AMO beschikbaar is

Bronvermelding

 1. Landelijke richtlijn medicatieoverdracht
 2. Regionale richtlijn medicatieoverdracht regio Haaglanden

Samengesteld door

Deze tekst is vastgesteld in augustus 2017 door de werkgroep Medicatieoverdracht.

 

Leden van de werkgroep Medicatieoverdracht

 

Sharon Bontenbal (Apotheek Haagse Ziekenhuizen)

Liesbeth Bosma (Hagaziekenhuis)

Roelf-Jan Dijkhuizen (Mediq)

Inge Stollman (EFDH)

 

Voor vragen en opmerkingen over deze werkafspraak kunt u contact opnemen met Rolien de Jong, projectleider bij Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Meer informatie

Zie ook de werkafspraak “Medicatieoverdracht toelichting (deel 0)” in deze app.
De complete tekst van werkafspraak 2 kan worden ingezien en geprint door hier te klikken.

Meer informatie over het Netwerk Medicatieoverdracht staat op de website van Stichting Transmurale Zorg.