LUMC - verwijzing SEH-arts via zorgdomein

Verwijzen naar LUMC SEH-arts via zorgdomein

Bij een ongedifferentieerd probleem is het mogelijk 24/7 te verwijzen naar de SEH arts. Van maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur kan dit ook via zorgdomein;

  • neem eerst telefonisch contact op met de dienstdoende SEH arts via 071 569 89 87. 
  • vervolgens kunt u via zorgdomein de verwijzing digitaal afhandelen; het zorgdomein aanbod 'spoed via de SEH-arts' vindt u bij 'overige zorgvragen' in de hoofdstukken heelkunde en interne geneeskunde. 
  • Graag een actueel medicatieoverzicht meesturen met de verwijzing of vraag de patiënt om dit mee te nemen.

Indien het al duidelijk is voor welk specialisme u wilt insturen, verwijst u dan na telefonisch contact met de dienstdoende specialist rechtstreeks naar het betreffende specialisme.

Indien u alleen röntgen-foto wilt laten maken, verwijst u rechtstreeks naar de afdeling radiologie via ‘diagnostiek röntgenfoto’. In geval van fractuur, wordt de patiënt vanuit de radiologie doorverwezen naar de SEH.”
 

Inhoudsverantwoordelijke/samensteller(s)

Mw. drs. Y.M.E. Groutars (Yannick)

y.m.e.groutars@lumc.nl