LUMC polikliniek neurologie

Informatie verwijzingen

De polikliniek neurologie in het LUMC werkt met zorgpaden die ingericht zijn volgens de topreferente zorg (TRF) die het LUMC biedt. Per zorgpad is er specifieke academische expertise aanwezig. De zorg is georganiseerd op vaste weekdagen in teams met een eigen verpleegkundige en/of secretaresse. Streven is een toegangstijd van maximaal 4 weken voor een eerste polibezoek voor niet-spoedeisende zorg. Bij hogere urgentie is overleg altijd mogelijk, als het een verwijsvraag betreft binnen de zorgpaden. 

Inhoudsverantwoordelijke en versie

Mw. dr. C.S.M. Straathof (Chiara)

c.s.m.straathof@lumc.nl

Versie: december 2018