GGZ

Algemeen

Stabiele chronische psychiatrische patiënten worden van de Specialistische GGZ (SGGZ) terugverwezen naar de huisartsenpraktijk/POH GGZ en/of de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ).Terugverwijzen naar de GB-GGZ geschiedt via de huisartsenpraktijk én in overleg met de huisartsenpraktijk. Als er sprake is van verhoogde kwetsbaarheid van een patiënt, is een warme overdracht een voorwaarde voor een zachte landing. Dat betekent dat de Specialistische GGZ al start met stapsgewijs overdragen voordat het daadwerkelijke moment van terugverwijzing plaatsvindt. Dit kan door tijdig contact op te nemen met de huisarts en al tijdens de behandeling binnen de Specialistische GGZ zaken over te dragen naar de huisarts, zoals somatische screening en/of medicatie.

Stedelijke Transmurale Afspraken Chronische GGZ patiënten

Huisarts

  1. Bepaalt, mede op het advies van de Specialistische GGZ, of de patiënt verder begeleid zal worden bij de huisarts/POH GGZ en/of de Generalistische Basis GGZ
  2. Spreekt af wie verantwoordelijk is voor lichamelijke controle en aanvullend onderzoek.
  3. Bespreekt wat te doen bij ‘no show’ bij huisarts.

Consultatie

Bij vragen rondom medicatie en bij vermoeden van destabilisatie.

Verwijzen

Bij crisis of destabilisatie.

Samenvatting proces terugverwijzen vanuit specialistisch ggz:

  1. Patiënt voldoet aan de terugverwijscriteria (zie A. Medische criteria voor overdracht naar Basis GGZ).
  2. De behandelaar neemt contact op met de huisarts voordat hij de behandeling afsluit (zie B. Te bespreken zaken door GGZ behandelaar en huisarts).
  3. De huisarts bepaalt, mede op het advies van de Specialistische GGZ, of de patiënt verder begeleid zal worden bij de huisarts/POH GGZ en/of de Generalistische Basis GGZ.
  4. De cliënt krijgt bij de Specialistische GGZ een advies een afspraak te maken bij de huisarts/f Generalistische Basis GGZ om de verdere zorg inclusief medicatie te bespreken.
  5. De behandelaar kiest voor een warme overdracht die passend is voor deze patiënt
  6. De behandelaar checkt of de patiënt is aangekomen bij de huisarts en sluit het dossier pas af na een adequate schriftelijke overdracht en nadat de cliënt bij de huisarts is geweest..

Auteurs en datum

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met: huisartsen van de HKA werkgroep GGZ en behandelaars van Arkin, GGZ inGeest, i-psy, Mentrum, MoleMann Mental Health Clinics, Molemann Tielens, Prezens, PsyQ Amsterdam.

Vastgesteld: oktober 2015