E-meedenkconsult Geriatrie

Algemeen

Het anderhalvelijnsproduct 'e-meedenkconsult Geriatrie' is sinds januari 2019 toegevoegd aan het Anders Beter Centrum. Als MCC Omnes geloven we in dit concept om tweede lijns expertise op een makkelijke en laagdrempelige manier in te zetten in de eerste lijn.  

Verwijscriteria

•    GEEN spoed
•    Patiënt is 18 jaar of ouder
•    Patiënt is nieuw voor geriatrie of het is een bekende patiënt met een nieuw probleem op gebied van geriatrie
•    De huisarts denkt dat een ziekenhuisbezoek mogelijk voorkomen kan worden of wilt dat de geriater meedenkt over het behandeltraject

Huisarts

•    Vraagt in ZorgDomein een e-meedenkconsult aan. Dit is in ZorgDomein te vinden onder geriatrie Zuyderland bij elke verwijsreden
•    Om de kwaliteit van het antwoord zo hoog mogelijk te maken dient er een duidelijk vraagstelling te zijn, waarbij zoveel mogelijk relevante aanvullende informatie in de verwijzing wordt vermeld. Denk hierbij aan rookgedrag, familie anamnese, voorgeschiedenis en allergieën. 
•    Informeert patiënt hoe het werkt en wanneer het volgende contactmoment is (bijvoorbeeld telefonisch of regulier consult, hier bent u vrij in)
•    Ontvangt binnen 48 uur van de geriater een antwoord op de gestelde vraag via Edifact (weekenden en verplichte vrije dagen niet meegeteld)
•    Gaat naar eigen inzicht verder met het beleid

Patiƫnt

•    Hoeft in eerste instantie niet naar het ziekenhuis
•    Krijgt uitleg van huisarts via patiëntbrief in ZorgDomein n.a.v. elektronisch advies over behandeltraject aan de geriater
•    Hoort van huisarts hoe terugkoppeling over e-meedenkconsult zal plaatsvinden
•    E-meedenkconsult gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt

Geriater

•    Geeft binnen 48 uur antwoord op de gestelde vraag via Edifact

Bron, samenstellers, revisiedatum

Maart 2021, jaarlijks reviseren, kan in overleg met Dennis Muris worden aangepast.