Diepe Veneuze Trombose

Begrippen

DVT Diepe Veneuze Trombose
INR International Normalized Ratio Protrombine tijd
LMWH Laag Moleculaire Heparines
KBR Klinische Beslis Regel
KCL Klinisch Chemisch Lab

 

Exclusieccriteria voor diagnostiek DVT in eerste lijn

1. Zwangerschap tot 6 weken pp Verhoogde D-dimeer.
2. Verdenking longembolie Indicatie directe verwijzing.
3. Verdenking bekkenvene trombose Indicatie directe verwijzing.
4. Klachten > 30 dagen Ook bij therapeutische INR.
5. Gebruik anticoagulantia  
6. Leeftijd < 18 jaar.  

 

Stroomschem DVT

Diagnostiek

Actie Huisarts Commentaar
Anamnese en onderzoek
 
Andere oorzaak voor klacht niet waarschijnlijk;
Voor differentiaal diagnose: zie onder
Exclusiecriterium aanwezig [zie boven] Overleg internist / SEH.
Stel score KBR vast     

 

Klinische beslisregel (KBR) bij verdenking DVT*

Klinisch gegeven Score
Mannelijk geslacht               1
Oraal anticonceptiegebruik 1
Maligniteit (< 6 mnd niet-curatief )                                   1
Operatie ondergaan laatste maand 1
Afwezigheid trauma van het been              1
Uitgezette venen van het been 1
Kuitomvang verschil ≥ 3 cm 2

*In de tweede lijn wordt gebruik gemaakt van de hiervan iets afwijkende “Klinische score volgens Wells” voor DVT. Deze score blijkt niet toepasbaar in de eerste lijn.
 
KBR    Score ≤   3
KBR    Score ≥   4
Laag risico:  verricht D-dimeer sneltest.
Hoog risico: D-dimeer geen extra waarde.

 

D-dimeer

Bepaling is alleen zinvol in combinatie met de KBR, ter uitsluiting DVT, bij laag risico.
Ook andere oorzaken dan trombose kunnen een verhoogde uitslag geven.
De test kan worden uitgevoerd  in de huisartspraktijk  of  via het KCL:
+ In de huisartspraktijk zgn. sneltest: “Point Of Care” (=POC) test, zoals Simplify ®
 

D-dimeer test Direct afleesbaar
Positief ( ≥ 500µg/l) of negatief ( < 500µg/l)
Instructie nodig voor betrouwbare uitvoering.
Fax briefje met patiëntgegevens en uitslag naar 0528-286466 Er wordt automatisch nieuwe test naar huisarts gestuurd
+ Via KCL voor cito bepaling Patiënt kan ¾ uur  wachten op uitslag.
De uitslag  wordt naar huisarts doorgebeld die het verdere beleid bepaalt

 

Interpretatie uitslag KBR (eventueel) in combinatie met D-dimeer

Score ≤ 3  en  D-dimeer negatief DVT onwaarschijnlijk; dus geen echo nodig.
Score ≤ 3  en  D-dimeer positief DVT mogelijk; verwijzen voor echo.
Score ≥ 4       (D -dimeer niet nodig) DVT  waarschijnlijk; verwijzen voor echo.      

 

Echo

Antistolling

Differentiaal diagnose van DVT

1. Posttraumatisch Bloeding/ myogeen etc.
2. Hypostatisch Veneuze insuff., chron. dermatitis.
3. Infectieus Erysipelas, cellulitis
4. Bakerse cyste Geruptureerd
5. Overige Zoals lymfoedeem

 

Aanvang behandeling

Vervolg behandeling

Huisarts Commentaar
Huisbezoek op aanvraag van patiënt of thuiszorg en bij ernstige co-morbiditeit  
Aanspreekpunt voor patiënt en familie  
Beoordelen complicaties op signaal thuiszorg  en instellen nieuw beleid Evt overleg internist.
Evt. verwijzing huidarts ter bepaling noodzaak kous na 1 jr O.a. door  plethysmografie.
Thuiszorg  
Geeft injecties Dalteparine (Fragmin) Indien patiënt zelf of mantelzorg hiertoe niet in staat is.
Verzorgt het zwachtelen  
Verwijst voor aanmeten therapeutische kous [ zie onder]  
Geeft instructie hoe de kous te gebruiken  Indien patiënt zelf of mantelzorg hiertoe niet in staat is.
Controleert en signaleert mogelijke complicaties  Overlegt met de huisarts bij problemen.
Adviseert zonodig over aanvullende hulp Verwijst naar gemeentelijk zorgloket (WMO) en/of CIZ voor indicatiestelling.
Internist  
Onderzoek naar oorzaak DVT  
Advies aan patiënt duur antistolling
 
In het algemeen 3 maanden bij DVT met duidelijke oorzaak;
6 maanden bij idiopathische DVT.
Advies over duur dragen steunkous In het algemeen 1 jaar.

 

Adressen en telefoonnummers

Trombosedienst 0528- 286451
Radioloog  
tijdens kantooruren 0528- 286271
buiten  kantooruren 0528- 286666
Therapeutische kousen:  
Mevr A. de Bok (v.h. fa Donker) 0528-353963 van Leeuwenhoekstr. 79
OIM 0528-286680  Dr G.H.Amshoffweg 5

 

Bron en samenstellers

Bronnen: NHG standaard M86 01/2008; Zwolse werkafspraak; Protocol Meppel; concept CBO 2008

 

Deze werkafspraak is samengesteld door R. Hoorn, J.M. de Jong, H.T.Kuiper, W.W.H. Roeloffzen en T.J.W. Sleyster

 

Versie Aug  ‘08, 1e revisie dec. ‘10