Diabetische voetzorg Noord-Limburg

Doelstelling

Afstemming beleid rond diagnostiek, behandeling en doorverwijzing met betrekking tot de diabetische voet, als er sprake is van een ulcus of een Charot voet.

Stroomdiagram

Diagnose

Bij verdenking van een diabetische voet in de eerste lijn zijn de volgende opties om tot een diagnose te komen:
 • Onderzoek en diagnose door de huisarts in de huisartsenpraktijk.
 • Praktijkondersteuner signaleert een (dreigend) voetprobleem.
 • Podotherapeut constateert een (dreigend) voetprobleem.
 • Patiënt signaleert zelf een (dreigend) voetprobleem na voetinspectie.

Berichtgeving/communicatie


Verwijsindicaties huisarts en podotherapeut
 • Huisarts overlegt na constatering van een diabetisch voetulcus direct met de podotherapeut.
 • Wanneer de podotherapeut een voetulcus constateert neemt hij/zij direct telefonisch contact op met de huisarts en wordt patiënt binnen 24 uur gezien door de huisarts.
 
Verwijzing naar het voetenteam
 • Bij een oppervlakkig niet plantair ulcus waarbij geen perifeer vaatlijden en geen infectie bestaat kunnen huisarts en podotherapeut samen besluiten om tot behandeling over te gaan.
  Is er na twee weken geen genezing, dan verwijst de huisarts de patiënt naar het voetenteam.
 • Een patiënt met een plantair gelegen voetulcus wordt onmiddellijk via Zorgdomein verwezen naar het voetenteam. De patiënt wordt binnen 7 dagen door het voetenteam gezien.
  Blijkt er sprake van een acute, bedreigende situatie, dan neemt de huisarts telefonisch contact op met het voetenteam c.q. de dienstdoende vaatchirurg.
 • Onmiddelijk.

Logistiek
Verwijzing door de huisarts gebeurt via Zorgdomein: Orthopedie -> overige zorgvragen -> voetenpoli.
Hier staat vermeld welke informatie de huisarts met de verwijzing dient mee te sturen.
De patiënt krijgt een afspraak thuisgestuurd, deze is altijd op de woensdagochtend in Venlo.
Hierbij zit tevens een verwijzing voor een röntgenfoto.
 
Bereikbaarheid en aanwezigheid voetenteam
 • Woensdagochtend tussen 8.00 uur en 10.00 uur.
 • Bij spoed verwijzen naar poli orthopedie tel: 077- 3205680, buiten kantooruren via spoedpost of 24/7 overleg met dienstdoende vaatchirurg. Tel: 077-3205555.
 
Rapportage/terugverwijzing
 • Het voetenteam verwijst bij genezing de patiënt naar een podotherapeut die als casemanager optreedt en de periodieke controles verzorgt.
 • Het voetenteam stuurt een ontslagbrief naar de huisarts en naar de podotherapeut.

Werkwijze

 • Bij het voetenteam zijn een vaatchirurg, een internist en een orthopeed aanwezig om de verschillende probleemgebieden van “de diabetische voet” in kaart te brengen en/of te behandelen. Verder zijn er andere professionals die aanvullend ingeschakeld (kunnen) worden, zoals:
  • Wondconsulent (optimale wondzorg)
  • De gipsverbandmeester (tijdelijk drukontlastend schoeisel of gipsbehandeling)
  • Orthopedisch schoenmaker (aangemeten schoeisel)
  • Podotherapeut
  • Revalidatiearts
  • Diabetes verpleegkundige
 • Voorafgaand krijgt de patiënt nog enkele onderzoeken, zoals bloedonderzoek, een röntgenfoto van de voet en een teendrukmeting. Het voetenteam streeft ernaar om diagnose en behandelplan in één afspraak rond te krijgen..
 • De huisarts blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de diabetes volgens het zorgplan dat met de patiënt is afgesproken. De benodigde controles blijven plaatsvinden conform de afspraken binnen het zorgprogramma. De huisarts bespreekt dit met de patiënt.
 • Het voetenteam beoordeelt bij iedere verwijzing of er op- of aanmerkingen zijn bij de metabole regulering. Indien dat het geval is neemt de internist telefonisch contact op met de huisarts. Dit overleg kan leiden tot een eenmalige of een (al dan niet tijdelijke) overname van de behandeling. In het laatste geval excludeert de huisarts de patiënt uit het eerstelijns zorgprogramma. De internist bespreekt de consequenties van de overname van de behandeling met de patiënt.

Informatie en voorlichting patiƫnt

Patiëntenfolder om aan de patiënt mee te geven indien de patiënt verwezen wordt (de link is ook via Zorgdomein beschikbaar):


Overige informatiebonnen:

Bronnen, Auteur, revisiedatum

Bronnen: NHG-standaard diabetes mellitus 2, richtlijn diabetische voet van de NIV, RTA Eindhoven diabetische mellitus type 2

Auteur: Marie-Paule Maris

Revisiedatum: Maart 2019