Berichtgeving Oogheelkunde - RTA ZOB

A: Retourberichtgeving

Voor oogartsen is het niet haalbaar om voor elke patiënt die zij zien een uitgebreide brief voor de huisarts op te stellen. Voor huisartsen is het van belang dat er, vooral bij serieuze problemen, een bericht wordt gestuurd. Ook in verband met medicatie die de patiënt dan eventueel gebruikt. Afgesproken is dat er voortaan een verkort bericht wordt gestuurd met de meest essentiële informatie.

Wanneer retourbericht

De oogartsen sturen een retourbericht bij:

  • Elke nieuwe patiënt die wordt gezien bij oogheelkunde en waarbij een oogafwijking is geconstateerd;
  • Bij verandering van medicatie.

Inhoud retourbericht

Inhoud van het retourbericht:

  • Conclusie van de oogarts;
  • Behandelplan/-advies.
NB. In het retourbericht worden geen testuitslagen e.d. meer vermeld.

B: Spoed

Wanneer met spoed verwijzen?

Criteria spoedverwijzing:

  • Plotse visusdaling
  • Oogperforatie
  • Acuut glaucoom
  • Rood oog enkele dagen na een oogheelkundige ingreep

 

Handelswijze spoed: Altijd telefonisch overleg!

Overdag St. Anna Ziekenhuis 040 - 2864825
  Catharina Ziekenhuis 040 - 2397202
040 - 2397248
  Elkerliek Ziekenhuis
- Helmond
- Deurne
0492 - 595441
0493 - 328825
  Máxima Medisch Centrum
- Veldhoven
- Eindhoven

040 - 8888451
040 - 8885555
040 - 8885337

's Avonds

Via de centrale van het ziekenhuis of de SEH  
  St. Anna Ziekenhuis 040 - 2864040
  Catharina Ziekenhuis 040 - 2399111
  Elkerliek Ziekenhuis 0492 - 595555
  Máxima Medisch Centrum 040 - 8888000
Weekend Via de centrale van het ziekenhuis  
  In het weekend doet een van de regionale oogartsen dienst, en is er een spoedpoli in het dienstdoende ziekenhuis. In elk ziekenhuis is de dienstdoende oogarts en de locatie van het spoedspreekuur bekend.
Er is een spoedspreekuur om 10.00 uur en om 20.00 uur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         In

NB. Het weekend vangt aan om 15.00 uur op vrijdag. Na dit tijdstip geldt de spoedprocedure van het weekend.
Indien een patiënt reeds uitgebreid bekend is, is het wenselijk dat tot 17.00 uur op vrijdag eerst de eigen kliniek wordt gecontacteerd.

Voor meer informatie over oogafwijkingen: www.oogartsen.nl

 

Namens huisartsen:
Pieter Bertholet

Namens regionale oogartsen:
Mario Dhooge, Elkerliek ziekenhuis
Anne Derk Kraaijenga, St. Anna ziekenhuis
Richard Hommersom, Máxima Medisch Centrum
Rogier Rademaker, Catharina Ziekenhuis

 

Namens transmurale stichtingen HaCa, Quartz, TransMáx en THEMA
Hennie van Bavel, coördinator HaCa

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HaCa

© 2013 HaCa

TS ZOB mei 2018, OHK 1 - 2