Op deze pagina treft u algemene publicaties uit diverse bronnen aan.

Algemene Publicaties

Instructie plaatsen werkafspraken
Instructie

Werkafspraken

Model RTA
Werkafspraken, adviezen en ervaringen, 2006

Interline

13.01.01 Interline deelnemersovereenkomst
Evaluatieformulier
Model Interline achtergronden
Voorbeeld Interline casusschets

Publicaties

Ontwikkelen landelijke werkwijze Regionale Samenwerkingsafspraken
Zwolle, register Werkafspraken en Interline, 2013
Huisarts in praktijk, Interview MCC Klik, okt 2007
Medisch Contact, Ingezonden brief, jan 2008
Medisch Contact, Vloeiend tussen eerste en tweede lijn, april 2012
Onderzoek effect richtlijn LSRS, 2010
Praktijkvoering voor de huisarts, Hoofdstuk Samenwerking, 2011